Infografika o treści: ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH.  Urząd Gminy Niebylec informuje, że na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, tj. meble, dywany, stoły, krzesła, zabawki dużych rozmiarów, materace, opony (z wyłączeniem opon z maszyn rolniczych), fotele, itp. Odpady wielkogabarytowe należy dostarczyć w dniu zbiórki do wyznaczonych punktów w poszczególnych miejscowościach:  05-09-2022 r. (poniedziałek) 7.00-13.00 Połomia plac Kółka Rolniczego 05-09-2022 r. (poniedziałek) 7.00-13.00 Baryczka plac koło kładki 15-09-2022 r. (czwartek) 7.00-13.00 Gwoździanka plac koło Domu Wiejskiego 15-09-2022 r. (czwartek) 7.00-13.00 Niebylec Małówka stary plac targowy za budynkiem USC w Niebylcu 16-09-2022 r. (piątek) 7.00-13.00 Konieczkowa plac przy muzeum Silników Stacjonarnych Techniki Rolniczej 16-09-2022 r. (piątek) 7.00-13.00 Blizianka plac parkingu przy przystanku obok Remizy Strażackiej 19-09-2022 r. (poniedziałek) 7.00-13.00 Gwoźnica Górna plac Kółka Rolniczego w Gwoźnicy Górnej 19-09-2022 r. (poniedziałek) 7.00-13.00 Gwoźnica Dolna plac koło Domu Wiejskiego 28-09-2022 r. (środa) 7.00-13.00 Lutcza plac przy byłym Kółku Rolniczym- za bramą wjazdową 28-09-2022 r. (środa) 7.00-13.00 Jawornik plac przy Remizie Strażackiej Punkty zbiórki będą monitorowane.

Infografika o treści: Urząd Gminy Niebylec informuje, że na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tj. komputery, monitory, RTV (telewizory, radia, itp.), sprzęt AGD (lodówki, pralki, zmywarki, mikrofalówki itp.), telefony, wiertarki i inne elektro-narzędzia. Kompletne odpady należy dostarczyć w dniu zbiórki do wyznaczonych punktów w poszczególnych miejscowościach i umieszczać w kontenerach. Terminy oraz punkty zbiórki dla poszczególnych miejscowości: 03.06.2022 r. (piątek) w godzinach od 7.00 do 18.00 - Jawornik plac przy Remizie Strażackiej, 03.06.2022 r. (piątek) w godzinach od 7.00 do 18.00 - Lutcza plac przy byłym Kółku Rolniczym- za bramą wjazdową, 07.06.2022 r. (wtorek) w godzinach od 7.00 do 18.00 - Połomia plac Kółka Rolniczego, 07.06.2022 r. (wtorek) w godzinach od 7.00 do 18.00 - Baryczka plac koło kładki, 10.06.2022 r. (piątek) w godzinach od 7.00 do 18.00 - Niebylec Małówka stary plac targowy za budynkiem USC w Niebylcu, 10.06.2022 r. (piątek) w godzinach od 7.00 do 18.00 - Konieczkowa plac przy Muzeum Silników Stacjonarnych i Techniki Rolniczej, 10.06.2022 r. (piątek) w godzinach od 7.00 do 18.00 - Gwoździanka plac przy Domu Wiejskim, 10.06.2022 r. (piątek) w godzinach od 7.00 do 18.00 - Blizianka plac parkingu przy przystanku obok Remizy Strażackiej, 14.06.2022 r. (wtorek) w godzinach od 7.00 do 18.00 - Gwoźnica Górna plac Kółka Rolniczego w Gwoźnicy Górnej, 14.06.2022 r. (wtorek) w godzinach od 7.00 do 18.00 - Gwoźnica Dolna plac przy Domu Wiejskim. Punkty zbiórki będą monitorowane.

UWAGA!!!
ZMIANA TERMINÓW WYDAWANIA WORKÓW W POŁOMI

Informuję, iż uległ zmianie termin wydawania worków na II półrocze 2022 r. dla mieszkańców sołectwa Połomia.

Aktualne terminy:

25.06.2022 (sobota) godz. 9.00 - 12.00
27.06.2022 (poniedziałek) godz. 9.00 – 12.00
28.06.2022 (wtorek) godz. 9.00 – 12.00

Inforgrafika z terminami wydawania worków

Inforgrafika z terminami wydawania worków

Widok zestawy do transportu nieczystości ciekłych

Urząd Gminy Niebylec informuje, że na terenie Gminy Niebylec usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w myśl art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) na podstawie wydanych zezwoleń mogą wykonywać niżej wymienione firmy.

  1. Kółko Rolnicze w Połomi, Połomia 26, 38-115 Połomia, NIP 8191000959, tel. 17 2773705,
  2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. Południowa 3, NIP 8190002146, tel. 17 2761 103 wew. 44,
  3. TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03- 044 Warszawa, NIP 1180042784,
  4. Usługi Rolnicze Szurlej Mariusz, 38-112 Lutcza 802, NIP 8191500739, tel. 696703967,