Nowe terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 r.

Począwszy od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Szczegółowej informacje dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/terminy-skladania-wnioskow-o-swiadczenie-500-w-2021-r

Prawo do świadczeń wychowawczych 500+ i świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy z wyjątkiem świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności i od udzielonego urlopu wychowawczego.

Nowy okres zasiłkowy dla:
świadczeń rodzinnych obejmuje okres od listopad 2019 do październik 2020
świadczeń wychowawczych obejmuje okres od października 2019 do maja 2021.

Przykład ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze i drugie dziecko.

Rodzina 5-osobowa, rodzice i troje dzieci na utrzymaniu /dzieci w wieku do 25 roku życia/, nikt z członków rodziny nie przebywa za granicą. Wniosek o świadczenie wychowawcze składa ojciec /Władysław Kowalski/ na swoje dzieci. Pan Władysław Kowalski pracuje zawodowo w tej samej firmie od 01.06.1995, Pani Barbara nie jest zatrudniona, posiada od 2000 roku gospodarstwo rolne o powierzchni 4,30 ha przeliczeniowego /dołącza decyzję o podatku rolnym za 2016 rok/, syn Sebastian studiuje i uzyskiwał w 2016 dochód ze stypendium socjalnego.

W związku z coraz częściej pojawiającymi się próbami wyłudzenia pieniędzy od osób chcących złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze w szczególności przez oferowanie odpłatnych wniosków w witrynach internetowych przypominamy, że jedynymi stronami internetowymi z autoryzowanymi przez stronę rządową informacjami o programie „Rodzina 500plus” są strony:

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu przypomina, że wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest bezpłatny.

Informujemy że została uruchomiona infolinia pod nr 800 100 990 gdzie można uzyskać informację z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Jednocześnie została utworzona strona internetowa pod adresem:

https://rzeszow.uw.gov.pl/rodzina-500-plus/

 Wnioski o przyznanie w/w świadczeń można będzie składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Niebylec od 1 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016.