Na zdjęciu widać hale sportową przekształconą w miasteczko ruchu drogowego. Osoby uczestniczą w zajęciach edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. Znaki drogowe i symulowane pasy ruchu pomagają nauczyć się prawidłowego poruszania się po drodze.  Środowisko: Wewnątrz hali znajduje się tor przeszkód z oznakowaniem drogowym. Uczestnicy: Osoby biorące udział są rozmyte dla prywatności, a jedna z nich jeździ na rowerze. Cel: Celem jest edukacja i praktyczne ćwiczenie zasad ruchu drogowego.

W hali sportowej Zespołu Szkół w Gwoźnicy Górnej, 9 maja 2024 odbył się powiatowy finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Impreza zgromadziła 24 drużyny z powiatu strzyżowskiego, skupiając w sumie 81 zawodników. Turniej miał na celu promowanie bezpieczeństwa drogowego, jak również edukację oraz kształtowanie właściwych postaw wśród uczestników ruchu drogowego.

Konkurencje, którym musieli sprostać uczestnicy, obejmowały m.in.: testy przepisów ruchu drogowego, zasady ruchu na skrzyżowaniach, rowerowy tor przeszkód oraz udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej.
W młodszej kategorii wiekowej zwyciężyła drużyna Szkoły Podstawowej z Gwoźnicy Górnej, a na kolejnych miejscach znalazły się zespoły ze Szkoły Podstawowej w Wiśniowej i Szkoły Podstawowej w Szufnarowej. W kategorii wiekowej starszej triumfowała Szkoła Podstawowa w Niebylcu, a na podium stanęły również Szkoła Podstawowa w Wyżnem oraz Szkoła Podstawowa w Konieczkowej. W kategorii Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych zwyciężyła drużyna ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Strzyżowie. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Alan Kielar ze Szkoły Podstawowej w Wyżnem.

Podczas imprezy uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze stoiskami przygotowanymi przez Jednostkę Strzelecką 2020 im. kpt. Zygmunta Patryna ps. "SŁOWIK" w Strzyżowie, Nadleśnictwo Strzyżów oraz Państwową Straż Pożarną w Strzyżowie.

Nagrody zostały ufundowane przez m.in. Wójta Gminy Niebylec, Starostę Strzyżowskiego, Burmistrza Strzyżowa, wójtów gmin Wiśniowa i Frysztak, Nadleśnictwo Strzyżów, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie jak również Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej. Organizatorem turnieju była Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie przy współpracy m.in. z Gminą Niebylec.

Zdjęcia wykonał oraz udostępnił Pan Grzegorz Fijałkowski.

Na zdjęciu przedstawione są różne sceny z Powiatowego finału Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Gwoźnicy Górnej. Widoczne są ujęcia z hali sportowej, gdzie zawodnicy uczestniczą w rywalizacji

Zdjęcie kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Niebylcu

Od 25 marca od godz. 8.00 do 9 kwietnia do godz. 16.00 trwa rekrutacja do Żłobka Samorządowego w Niebylcu.

Zainteresowani rodzice składają uzupełniony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w Przedszkolu Samorządowym w Niebylcu, Niebylec 18 (obecny budynek przedszkola).

Szczegółowe informacje w załącznikach:

pdfINFORMACJA W SPRAWIE REKRUTACJA DO ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W NIEBYLCU

pdfWNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W NIEBYLCU

pdfKLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O PRZYJĘCIE DO ŻŁOBKA ORAZ ZAWARCIEM UMOWY

Zdjęcie jest zrzutem ekranu z wideo o tytule “Piknik ekologiczny "Z przygodą za pan brat”. Na zdjęciu widoczne są następujące elementy:  Kilka osób zgromadzonych pod zadaszeniem, różniących się wiekiem, w tym zarówno dzieci, jak i dorośli. Wokół ludzi widoczne są kolorowe dekoracje lub obiekty. Na środku znajduje się przycisk odtwarzania wskazujący, że jest to zatrzymany zrzut ekranu z wideo. Zdjęcie jest zarazem odnośnikiem do wideo na stronie http://itvpoludnie.pl/filmy/piknik-ekologiczny-z-przygoda-za-pan-brat.mp4 Atmosfera wydaje się swobodna i wspólna, sugerując spotkanie towarzyskie lub wydarzenie.

Na plakacie widnieje informacja o “Pikniku Ekologicznym”, który odbędzie się 22 marca 2024 roku w Terenie Przy Dziecięco-Młodzieżowym Schronisku Turystycznym w Lutczy. Szczegóły: Tytuł: Piknik Ekologiczny “Z przyrodą za pan brat” Organizator: Gmina Niebylec i Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu Termin: 22 marca 2024 godzina od 9 do 12. Program Pikniku: Występy zespołów działających w Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu. Pokazy gaśnicze strażaków. Malowanie twarzy pod hasłem “Jestem EKO”. Konkurs plastyczny pod hasłem “Jestem EKO”. Olimpiada wiedzy ekologicznej z nagrodami. Namioty z wiedzą o ochronie przyrody i czystym powietrzu. Wspólne biesiadowanie. Nagrody: Uczestnicy zostaną uhonorowani “medalem ekologa”.

Gmina Niebylec, Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu oraz Szkoła Podstawowa w Gwoźnicy Górnej zapraszają uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Niebylec, wyłonionych w konkursie plastycznym „Z przyrodą za pan brat” do wzięcia udziału w Pikniku ekologicznym przy Dziecięco – Młodzieżowym Schronisku Turystycznym w Lutczy.

W ramach pikniku przewidziano wiele atrakcji, m.in.:
- występy zespołów działających przy GOK w Niebylcu,
- pokazy gaśnicze strażaków,
- malowanie twarzy,
- konkursy z nagrodami,
- pogłębianie wiedzy o ochronie przyrody,
- wspólne biesiadowanie,
- uhonorowanie uczestników „medalem ekologa”.

Na realizację zadania pn. „Organizacja pikniku ekologicznego „z przyrodą za pan brat” Gmina Niebylec pozyskała dotację w kwocie 7 830,00 zł z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii, finansowanego ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie.