Zdjęcie laureatów konkursu plastycznego Bezpieczne wakacje 2023

W dniu 21 listopada 2023 r. w Urzędu Gminy w Niebylcu odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom konkursu plastycznego "Bezpieczne wakacje 2023". Konkurs został zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji w Strzyżowie w ramach działań z zakresu profilaktyki społecznej Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Celem konkursu jest popularyzowanie bezpiecznego zachowania, ograniczanie przestępczości i demoralizacji dzieci oraz młodzieży. Konkurs ma także edukować i uwrażliwiać na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz kształtować umiejętności i nawyki wyboru bezpiecznych zachowań przez dzieci i młodzież w codziennych sytuacjach życiowych.

Na konkurs nadesłano 220 prac w tym 41 prac z terenu Gminy Niebylec. Komisja konkursowa wybrała 9, które biorą udział w dalszym etapie konkursu, na szczeblu wojewódzkim. Przyznano również wyróżnienia. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie z terenu naszej Gminy:

  • Alan Pięciak – Szkoła Podstawowa w Połomi - 1 miejsce w kategorii wiekowej 6-9 lat
  • Zuzanna Rogoz – Szkoła Podstawowa w Połomi - 3 miejsce w kategorii wiekowej 6-9 lat
  • Justyna Wnęk - Szkoła Podstawowa nr 2 w Lutczy -1 miejsce w kategorii wiekowej 13-15 lat

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

2022 09 27 pgr logotyp01

W dniu wczorajszym (26.09.2022) nastąpiło oficjalne przekazanie sprzętu komputerowego, zakupionego w ramach projektu grantowego pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR" dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

2022 09 27 pgr03

W spotkaniu w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Niebylcu udział wziął Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab oraz rodzice wraz z dziećmi, dla których sprzęt został kupiony.

Gmina Niebylec otrzymała dofinansowanie w kwocie 135 000 zł, w ramach którego zakupiono 49 laptopów i 5 komputerów wraz z oprogramowaniem. Sprzęt komputerowy został przekazany rodzicom reprezentującym dzieci i pełnoletnim uczniom na podstawie umowy darowizny.

2022 09 27 pgr logotyp02

Zdjęcie z serwisu społecznościowego Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej

14 czerwca 2023 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej wręczono nagrody dla najzdolniejszej młodzieży Powiatu Strzyżowskiego. Wśród nich znaleźli się również młodzi mieszkańcy z naszej Gminytj. Katarzyna Koza uczennica Szkoły Podstawowej im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej oraz Bartłomiej Pitera uczeń Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Niebylcu. Młodym uczniom serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów !!!

Zdjęcie z akcji Sprzątanie Świata przedstawiające czterech chłopców

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi w dniach od 22 kwietnia do 10 maja 2022 roku w Gminie Niebylec odbyła się akcja Sprzątania Świata. Głównym jej celem było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Dzieci i młodzież ze Szkół z terenu naszej gminy aktywnie włączyli się w akcję Sprzątania Świata. Uczniowie klas I - VIII wraz z opiekunami zbierali śmieci z terenów przyszkolnych, okolic głównych szlaków komunikacyjnych, a także pobliskich terenów zielonych. W ramach działań edukacyjnych w placówkach oświatowych zorganizowano m.in. apele, konkursy, inscenizacje a także pokaz ,,mody- strojów ekologicznych” na których przybliżono problematykę związaną z ochroną środowiska oraz potrzebą dbania o czystość i porządek.

Inicjatywa miała na celu podniesienie wśród uczniów świadomości ekologicznej oraz współodpowiedzialności za porządek i czystość w najbliższym otoczeniu. Ponadto akcja propagowała hasło, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko jednorazowa zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami.

Podobnie jak w latach ubiegłych, koordynatorem akcji była Gmina Niebylec, której zadaniem było dostarczenie do placówek worków oraz rękawic.

Każdy z nas jest mieszkańcem tej planety dlatego każdy z nas powinien czuć się odpowiedzialny za jej stan.

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą a Wykonawcą odbierającym odpady komunalne na terenie Gminy Niebylec w 2022 roku pracownicy firmy ,,Zagroda” przeprowadzili w placówkach oświatowych na terenu Gminy Niebylec warsztaty, których głównym celem było promowanie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych, promocja wtórnego wykorzystania surowców wtórnych a także uświadomienie uczniom zagrożeń i szkodliwości wynikających ze spalania odpadów w paleniskach domowych. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali gadżety w postaci długopisów i smyczy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w tegorocznej akcji „Sprzątania Świata” i wspólnie porządkowali wybrane tereny oraz osobom, które były odpowiedzialne za organizację tego przedsięwzięcia.