Zdjęcie z widokiem na Urząd Gminy w Niebylcu

Urząd Gminy Niebylec informuje, że wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r. nie ulega zmianie i wynosi:

  • 20,00 zł miesięcznie od osoby za odpady zbieranie selektywnie, w przypadku nie posiadania kompostownika przydomowego,
  • 18,00 zł miesięcznie od osoby za odpady zbieranie selektywnie w przypadku posiadania kompostownika przydomowego,
  • 80,00 zł miesięcznie od osoby, stawka opłaty podwyższonej w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Odpady komunalne od mieszkańców gminy w 2022 roku odbierane będą przez firmę P.H.P.U. ZAGRODA Sp. z. o. o. ul. 1-go Maja 38b, 38-100 Strzyżów.

Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Niebylec odbywał się będzie według ustalonego harmonogramu z podziałem na miejscowości, tj.:

  • Zbiórka odpadów z terenu miejscowości: Połomia, Baryczka, Małówka, Gwoździanka, Jawornik, Niebylec.
  • Zbiórka odpadów z terenu miejscowości: Blizianka, Gwoźnica Górna, Gwoźnica Dolna, Konieczkowa, Lutcza.

Harmonogram odbioru odpadów w 2022 r. dostępny jest u sołtysów, w Urzędzie Gminy w Niebylcu oraz na stronie internetowej Gminy.

Worki na odpady komunalne oraz kody kreskowe wydawane będą przez sołtysów poszczególnych miejscowości. Terminy wydawania worków na I półrocze 2022 roku oraz kodów kreskowych na 2022 rok.