Gmina Niebylec otrzymała 1 147 600,00 zł na zadanie: Modernizacja oświetlenia ulicznego dróg publicznych na terenie Gminy Niebylec poprzez wymianę opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne oprawy LED. Wartość inwestycji: 1 434 500,00 zł Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Gmina Niebylec otrzymała kolejne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program inwestycji strategicznych na modernizację oświetlenia ulicznego dróg publicznych na terenie gminy.

W ramach inwestycji zostanie wykonana modernizacja istniejącego na terenie Gminy Niebylec oświetlenia ulicznego dróg publicznych, polegająca na wymianie 755 opraw nieenergooszczędnych
z żarówkami sodowymi na nowe oprawy energooszczędne (LED) z możliwością zdalnego sterowania. Inwestycja zapewni wzrost efektywności energetycznej na terenie Gminy Niebylec ale przede wszystkim poprzez poprawę jakości oświetlenia na drogach publicznych zapewni wzrost bezpieczeństwa i komfortu korzystania z dróg przez mieszkańców.
W wyniku realizacji inwestycji znacznie pomniejszą się ponoszone przez Gminę Niebylec koszty związane z rachunkami za energię elektryczną, a także koszty ponoszone przez Gminę Niebylec na utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego na jej obszarze.

Infografika o treści: DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD, PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH, MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DRÓG PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY NIEBYLEC POPRZEZ WYMIANĘ OPRAW NIEENERGOOSZCZĘDNYCH  NA ENERGOOSZCZĘDNE OPRAWY LED, DOFINANSOWANIE 1 147 600,00 zł, CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 434 500,00 zł

Zdjęcie Zbigniewa Koraba wójta gminy Niebylec wraz z tekstem Dobiega końca budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Niebylcu [ZDJĘCIA, WIDEO], Powstał on w bardzo cichym i bezpiecznym miejscu, co znacznie polepszy komfort pracy personelu, jak również zwiększy bezpieczeństwo dzieci.

Portal Nowiny24.pl w serii publikacji dotyczących inwestycji realizowanych przez Gminę Niebylec poświęcił jedną z nich efektom budowy kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Niebylcu.

Prace budowlane rozpoczęły się około 1,5 roku temu, a obecnie realizowane jest wyposażanie pomieszczeń w urządzenia, meble i inne rzeczy niezbędne do funkcjonowania placówki. Otwarcie zaplanowano na wiosnę 2024 roku.
W materiale filmowym na temat kompleksu żłobkowo-przedszkolnego wypowiedział się Zbigniew Korab - wójt gminy oraz Panie Judyta Drozd i Renata Czarnik nauczycielki Przedszkola Samorządowego w Niebylcu.

Całość materiału na portalu Nowiny24.pl - https://nowiny24.pl/dobiega-konca-budowa-kompleksu-zlobkowoprzedszkolnego-w-niebylcu-zdjecia-wideo/ar/c5-18079339

Obraz z widokiem fragmentu strony nowiny24.pl ze zdjęciami wójta gminy Niebylec Zbigniewa Koraba na tle placu budowy oczyszczalni ścieków w Niebylcu oraz tekstem: Ze względu na fakt, iż co roku w gminie Niebylec przybywa gospodarstw, które chcą się połączyć do kanalizacji, prace te były niezbędne. Celem jest zarówno zwiększenie wydajności oczyszczalni, jak i jakości oczyszczonych ścieków.Portal Nowiny24.pl zrealizował materiał na temat rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Małówce. Pan Zbigniew Korab - wójt gminy w zrealizowanym materiale informował o konieczności podjęcia tego rodzaju inwestycji:

"Ze względu na fakt, iż co roku w gminie Niebylec przybywa gospodarstw, które chcą się połączyć do kanalizacji, prace te były niezbędne. Celem jest zarówno zwiększenie wydajności oczyszczalni, jak i jakości oczyszczonych ścieków."

Na temat realizowanej inwestycji wypowiedział się również Pan Tomasz Łeptuch - kierownik robót z Inżynierii Rzeszów - generalnego wykonawcy.

Zapraszamy do zapoznania z artykułem oraz materiałem filmowym na portalu nowiny24.pl (https://nowiny24.pl/w-malowce-w-gminie-niebylec-trwa-rozbudowa-oraz-modernizacja-oczyszczalni-sciekow-zdjecia-wideo/ar/c1-18070843)

Zdjęcie zawierające fragment strony portalu Nowiny24.pl opisujące prace dotyczące Budowy mostu na rzece Gwoźnica w Baryczce. W fragmencie tym widać Zbigniewa Koraba - wójta gminy Niebylec na tle prac na moście. Dodatkowo jest również tekst z wypowiedzią wójta o treści: Z uwagi na fakt, że poprzedni most był mocno wyeksploatowany i nie posiadał odpowiedniej nośności zapewniającej komfort i bezpieczeństwo podróżującym, w ciągu drogi gminnej na wysokości OSP Baryczka powstaje nowy most o nośności 50 ton.

Portal Nowiny24.pl w serii publikacji dotyczących inwestycji w gminie Niebylec umieścił na materiały dotyczący budowy mosty na rzece Gwoźnica w Baryczce. W publikacji na temat inwestycji wypowiedział się Pan Zbigniew Korab - wójt gminy oraz Pan Dariusz Płowy - inżynier budowy z firmy REMOST z Dębicy - wykonawcy zadania pn. Przebudowa mostu na potoku Gwoźnica w Miejscowości Baryczka. Zapraszamy do oglądania relacji filmowej oraz obejżenia zdjęć z bieżącej realizacji zadania.

 

Grafika o treści: Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - II Edycja Gmina Niebylec otrzymała 8 mln Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lutcza Polski Ład

Nazwa inwestycji:
Rozbudowa i przebudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lutcza, Gmina Niebylec

Opis inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest uporządkowanie gospodarki ściekowej i osadowej na oczyszczalni ścieków w miejscowości Lutcza. W ramach realizacji inwestycji przewiduje się budowę nowego, sekwencyjnego, biologicznego reaktora wraz z komorą tlenową, stabilizacją osadów oraz doposażeniu ich w nowoczesny osprzęt, w tym: mieszadła, dekantery, ruszt napowietrzający i armaturę w układzie automatycznym. Ponadto zostaną zakupione i zamontowane mechaniczne urządzenia wraz z towarzyszącym osprzętem do usuwania zanieczyszczeń zawartych w ściekach surowych i odwadnianiu osadów. Realizacja inwestycji zapewni funkcjonowanie oczyszczalni z nowoczesną technologią procesu mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków, dopływających z nowo skanalizowanego terenu oraz ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi. W obiektach technologicznych oczyszczalni znajdą się wysokoefektywne urządzenia, które zapewnią skuteczność oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami obowiązującymi w przepisach prawnych. Eksploatację energooszczędnych urządzeń poprowadzi się wykorzystując odnawialne źródła do produkcji energii, które posłużą jako uzupełnienie docelowego zaopatrzenia na energie elektryczną. Oprócz operatorów, kontrolę pracy obiektów i urządzeń zapewni automatyczny układ sterowania ujęty w system monitoringu, z możliwością zmiany parametrów technologicznych prowadzonego procesu stacjonarnie lub zdalnie przy pomocy łączy internetowych. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych wpłynie na zwiększenie efektywności i skuteczności działania oczyszczalni. Wdrożenie skutecznych metod procesów: mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów planuje się zrealizować w procedurze: zaprojektuj i wybuduj.

Przewidywaną wartość inwestycji oszacowano na kwotę ponad 8,4 mln zł, z czego otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniesie 8 mln zł.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji to luty 2026 r.