2024 05 ekoprojekt przeworsk logoGmina Niebylec informuje, że w ślad za zawartą z Wykonawcą – „EKO-PROJEKT Przeworsk” Sp. z o. o. umową, rozpoczęte zostały prace dotyczące zaprojektowania sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach Małówka, Jawornik, Gwoździanka, Baryczka i Połomia. Zakres prac projektowych dotyczy skanalizowania części ww. miejscowości, w tym podstawową zabudowę położoną w dolinie potoku Gwoźnica i doprowadzenie projektowanej kanalizacji sanitarnej do projektowanej oczyszczalni ścieków w Połomi. Łączna docelowa długość projektowanej sieci wyniesie ponad 50 km, a kompletna dokumentacja projektowa ma powstać w niespełna 2 lata, tj. do marca 2026 r.

W miesiącu maju, przez upoważnionych pracowników Wykonawcy, rozpoczęte zostały w terenie prace związane z ustaleniem docelowego przebiegu projektowanej sieci kanalizacji. Dlatego też uprzedzamy mieszkańców z terenów objętych pracami o możliwym, a nawet koniecznym kontakcie ze strony projektantów celem uzgodnienia z Państwem proponowanego przebiegu sieci, jak i przyłączy do Państwa nieruchomości. Jednocześnie prosimy o przychylność i jak największą współpracę z projektantami dla zapewnienia sprawnego procesu projektowego, a tym samym powodzenia całego przedsięwzięcia.

2024 04 05 umowa 01

W dniu dzisiejszym zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Małówka, Jawornik, Gwoździanka, Baryczka i Połomia. Wykonawcą prac projektowych będzie biuro projektowe EKO-PROJEKT z Przeworska. Prace projektowe potrwać mają 2 lata, a ich wartość umowna ustalona została na kwotę 1 734 300,00 zł.

Łączna przewidywana długość kanalizacji sanitarnej do zaprojektowania wynosi około 50 km. Zakres prac projektowych dotyczyć będzie skanalizowania części miejscowości Małówka, Jawornik, Gwoździanka, Baryczka i Połomia, w tym podstawową zabudowę położoną w dolinie potoku Gwoźnica i doprowadzenie projektowanej kanalizacji sanitarnej do projektowanej oczyszczalni ścieków w Połomi.

2024 04 inwestycje 01

Szanowni Państwo.

Dobiega końca obecna kadencja Rady Gminy Niebylec. Przedstawiam Państwu wybrane inwestycje, które udało się nam zrealizować.

Wójt Gminy Niebylec
Zbigniew Korab

Infografika o treści 82 miliony złotych najwyższy budżet w historii Gminy Niebylec, 36 milionów złotych

Uchwałą Rady Gminy Niebylec z dnia 19 stycznia 2024 roku został przyjęty budżet gminy na 2024 rok, który jest podstawowym instrumentem do realizacji ustawowych zadań gminy.

Budżet ten zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wynosi 82 miliony złotych. Jest on zbilansowany i nie ma potrzeby zaciągania kredytu. Tak więc kondycja finansowa Gminy Niebylec jest bardzo dobra, ponieważ nie posiadamy żadnych zobowiązań finansowych do spłacenia. Budżet zapewnia realizację wszystkich wydatków bieżących w zakresie edukacji, pomocy społecznej, kultury i sportu, infrastruktury drogowej i komunalnej. Jego wysokość jest największa w historii gminy, a wyjątkowość polega na tym, iż nie ma potrzeby zaciągania kredytu. Jednakże jego największa wartość to wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w kwocie 36 milionów złotych. Warto zaznaczyć, iż niemal 80% tej kwoty stanowią pieniądze pozyskane ze źródeł zewnętrznych. Realizacja inwestycji w znaczny sposób przyczyni się do polepszenia infrastruktury Gminy Niebylec, a tym samym do podniesienia poziomu życia mieszkańców.

Zbigniew Korab Wójt Gminy Niebylec

Krzysztof Koza Zastępca Wójta Gminy Niebylec

Witold Koza Przewodniczący Rady Gminy Niebylec