Sesje Rady Gminy Niebylec

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 22 maja 2024 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Niebylcu odbędzie się sesja Rady Gminy Niebylec z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji – przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 3. Przyjęcie informacji o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu.
 4. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2023 r.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
 • wysokości i zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach;
 • wyboru przedstawiciela Gminy Niebylec do Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”;
 • wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVI/101/08 Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Niebylec do Stowarzyszenia „C. K. Podkarpacie Lokalna Grupa Działania”;
 • wynagrodzenia za pracę dla Wójta Gminy Niebylec;
 • przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji;
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzyżowskiemu;
 • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 r.;
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec.
 • Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Koza

6 maja 2024 r. odbyła się I sesja IX kadencji Rady Gminy Niebylec. Podczas sesji radni złożyli ślubowanie, wybrali przewodniczącego Rady Gminy oraz wiceprzewodniczących Rady Gminy, a także powołali komisję Rady Gminy. Przewodniczącym Rady Gminy Niebylec został radny Witold Koza z Gwoźnicy Dolnej. Wiceprzewodniczącymi zaś radni Wojciech Drążek z Połomi oraz Piotr Kozdraś z Gwoźnicy Górnej.

W tym dniu również swoje ślubowanie złożył Wójt Gminy Niebylec Eryk Trojanowski. W swoim wystąpieniu podziękował mieszkańcom gminy za wybór. Podziękował również ustępującemu wójtowi Gminy, Panu Zbigniewowi Korabowi, za to, iż zostawia Gminę w bardzo dobrym stanie. Pogratulował także radnym zdobytych mandatów.

Kolejna sesja Rady Gminy Niebylec odbędzie się pod koniec maja.

Pierwsza sesja Rady Gminy Niebylec IX kadencji 2024-2029 (część 1)

Pierwsza sesja Rady Gminy Niebylec IX kadencji 2024-2029 (część 2)

pdfWyniki głosowań radnych podczas I sesji Rady Gminy w dniu 6 maja 2024 r.