Zaproszenie na bezpłatne szkolenia  Grafika przedstawia plakat z tekstem i grafiką. Na górze znajduje się zielony baner z białym tekstem “GMINA WIŚNIOWA” i poniżej, mniejszą czcionką, “strefa mieszkańców powiatu strzyżowskiego”. Po prawej stronie tego banera znajduje się kolejny, żółty, z tekstem “BEZPŁATNE SZKOLENIA”, a pod nim lista dat i tematów związanych z ogrodnictwem i zdrowiem. Każdy temat ma obok siebie podaną datę i godzinę wraz z ikoną reprezentującą przedmiot. Poniżej tych banerów znajdują się obrazy stokrotek na rozmytym zielonym tle. W centrum plakatu znajdują się bardziej szczegółowe informacje o sesjach szkoleniowych, w tym numery kontaktowe do rejestracji. Tekst na plakacie jest następujący: GMINA WIŚNIOWA zaprasza BEZPŁATNE SZKOLENIA ! mieszkańców powiatu strzyżowskiego na GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIŚNIOWEJ “ZDROWIE NA TALERZU” - warsztaty BONNE SANTE STRZYŻÓW “PRZYPRAWY Z OGRODÓW” - wykład DR MARTA PISAREK (PANS KROSNO) “WAKACYJNA KADE A” · zajęcia dla dzieci ZABAWY INTEGRACYJNE ZIQA FUN CIEKAWE ATRAKCJE JASŁO SZKOLENIA ODBĘDĄ SIĘ W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W WIŚNIOWEJ. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. ZAPISY POD NR TELEFONU: 17 2775 059 Zadanie pni „Organizacja wykładów | zajęć praktycznych w ramach realizowanej koncepcji Uniwersytet Samorządności w Wiśniowej", mające na celu przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych w ramach koncepcji objęte „Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2021-2025" dofinansowanym ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

 Na grafice przedstawiono logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Składa się ono z tekstu i elementu graficznego. Tekst głosi “Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa” z akronimem “ARiMR” poniżej. Element graficzny po lewej stronie przypomina stylizowaną niebieską falę lub wzgórze pod białą przestrzenią, co może symbolizować pola uprawne pod niebem. Logo to jest prawdopodobnie istotne ze względu na swoje powiązanie z agencją skupiającą się na restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, co może być interesujące dla osób zaangażowanych w sektor rolniczy lub tworzenie polityki.

Do dnia 5 czerwca 2024 r. ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc finansowa dla producentów zbóż.
Pomoc finansowa dla producentów rolnych, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. dokonali sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych

Pomoc ma charakter pomocy publicznej, a wnioskowana pomoc będzie mogła być udzielona po ogłoszeniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności tej pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem. 

Wniosek o udzielenie pomocy składa się raz w terminie do dnia 5 czerwca 2024 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-krajowa-dla-producentow-pszenicy-zyta-jeczmienia-pszenzyta-lub-mieszanek-zbozowych

Zielona logotyp z napisem ARIMR (skrót od Agencja Restukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)

Biura Powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Dokumenty można składać do 29 lutego 2024 r.

Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, godziny pracy Biur Powiatowych zostały wydłużone na czas naboru:

  • w dni robocze od 22 lutego do 28 lutego 2024 r., biura będą otwarte dla rolników w godzinach 07:00-18:00;
  • w ostatnim dniu naboru, tj. 29 lutego 2024 r. od godziny 07:00 do 22:00 lub do ostatniego interesanta;
  • ponadto biura będą czynne również w sobotę w dniu 24 lutego 2024 r. w godzinach 08:00-16:00.

Pomoc finansowa skierowana jest do rolników zajmujących się uprawą kukurydzy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnianie kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorstw i złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie za poprzedni rok, w którym wykazano uprawy kukurydzy z wyłączeniem upraw kukurydzy na kiszonkę. Przepisy nie wymagają jednocześnie załączania do wniosku dokumentów potwierdzających sprzedaż kukurydzy.

Zdjęcie z napisem Głosuj na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” i niebieskimi autobusami w tle

Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”, którego członkiem jest m.in. Gmina Niebylec realizuje projekt "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców przez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF". Projekt ten został nominowany przez Kapitułę Konkursu "Podkarpackie. Mistrzowskie Zmiany", którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (nominacja w kategorii Mistrz zrównoważonego Rozwoju).
Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” zwraca się z prośbą o oddanie głosu na projekt Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców przez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF" na stronie https://mistrzowskiezmiany.pl/nominacje/rozwoj-gospodarki-niskoemisyjnej-oraz-poprawa-mobilnosci-mieszkancow-poprzez-usprawnienie-zrownowazonego-transportu-publicznego-na-terenie-rof/