Zdjęcie z napisem Głosuj na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” i niebieskimi autobusami w tle

Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”, którego członkiem jest m.in. Gmina Niebylec realizuje projekt "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców przez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF". Projekt ten został nominowany przez Kapitułę Konkursu "Podkarpackie. Mistrzowskie Zmiany", którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (nominacja w kategorii Mistrz zrównoważonego Rozwoju).
Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” zwraca się z prośbą o oddanie głosu na projekt Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców przez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF" na stronie https://mistrzowskiezmiany.pl/nominacje/rozwoj-gospodarki-niskoemisyjnej-oraz-poprawa-mobilnosci-mieszkancow-poprzez-usprawnienie-zrownowazonego-transportu-publicznego-na-terenie-rof/

Logo Najwyższej Izby Kontroli (niebieskie pojedyncze litery NIK w koroną nad literka I)

 

W związku z przygotowaniem Najwyższej Izby Kontroli do  planowej  kontroli  „P/23/029 Funkcjonowanie posterunków Policji” instytucja ta zaprasza respondentów do wyrażenia opinii w sprawie dostępności posterunku w gminach oraz osobistych doświadczeń w kontakcie z policjantami posterunku Policji.

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w celach związanych z prowadzoną kontrolą w formie zbiorczych zestawień. Termin wypełniania ankiety upływa 15 października 2023 r.

Link do ankiety: https://zapytania.nik.gov.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=POSTERUNEK

Zjęcie drogi, drzew i przejazdu przez most

W związku z licznymi prośbami mieszkańców miejscowości Baryczka, ruch na moście k. Kościoła zostaje przywrócony. Jednocześnie, w trosce o bezpieczeństwo, prosimy o przestrzeganie ograniczenia tonażu i zastosowanie się do znaków.

Plakat z ogłoszeniem o bezpłatnych badaniach mammograficznych 20 lipca 2023 w Niebylcu. Miejsce: przy Gminnym Ośrodku Kultury Niebylec 182A. Dla kobiet od 50 do 69 lat.