Grafika z widocznymi zniczami

Każdego roku na cmentarzach powstają tony śmieci. Wyrzucamy wypalone znicze, zwiędnięte wiązanki kwiatów czy stroiki wykonane z tworzyw sztucznych.

Odpadów z cmentarzy nie należy przynosić do domu, lecz należy wyrzucić je do pojemnika, który znajduje się na terenie cmentarza. Cmentarz to nieruchomość niezamieszkała i jego zarządca ma obowiązek zawrzeć umowę z firmą, która będzie odbierała odpady z tego terenu. Pojemniki powinny znajdować się w ogólnodostępnym miejscu, żeby każdy mógł z nich skorzystać.

Zarządca cmentarza nie może zmuszać mieszkańców do zabierania wypalonych zniczy czy kwiatów do domu. Niestety w ostatnim czasie dochodzą do Urzędu sygnały, że do takich sytuacji dochodzi.

Dlaczego nie powinno się zabierać odpadów cmentarnych do domu? To wpływa negatywnie na koszty. Odpady z cmentarza trafiają głównie do pojemnika na odpady zmieszane, a odbiór tej frakcji kosztuje najwięcej.

Gdy masa odpadów zmieszanych, które z naszych domów odbiera operator, będzie rosła, w konsekwencji przełoży się to negatywnie na ponoszone przez mieszkańców opłaty. Warto wiedzieć, że gdy te same odpady trafią na składowisko z kontenera na cmentarzu, ich odbiór będzie kosztował mniej!

Również na cmentarzu warto zadbać o ekologię. Zamiast tradycyjnych zniczy, które szybko się wypalają, warto kupić znicz elektryczny, który będzie świecił dłużej. Jeżeli jednak wolimy tradycyjne lampki, warto kupić solidny znicz, który będzie odporny na warunki atmosferyczne i tylko uzupełniać woskowe wkłady. Kwiaty z tworzy sztucznych warto zamienić na naturalne, które ulegną biodegradacji.