Terminy wydawania worków na odpady komunalne na I półrocze 2022 oraz kodów na worki na 2022 rok