Grafika III Wyścigu w Kolarstwie Szosowym „KLASYK PODKARPACKI”

Z uwagi na rozgrywany 10 października br. (tj. niedziela) III Wyścig w Kolarstwie Szosowym „KLASYK PODKARPACKI” informujemy o możliwych utrudnieniach na niektórych drogach przebiegających przez gminę Niebylec. Organizatorzy planują przejazd pomiędzy godz. 13:40 i 15:00 na następujących odcinkach:

- Gwoźnica Górna (od DW 884) – Gwoźnica Górna (skręt na Poręby) godz. 13:40 – 14:40

- Poręby – Sołonka (skręt na drogę leśną) godz. 13:50 – 14:50

- DROGA LEŚNA SOŁONKA zamknięta w godz. 14:00 – 15:00

Trasa III „KLASYKU PODKARPACKIEGO” będzie zabezpieczona przez Policję, OSP i Obsługę Wyścigu. Organizatorzy wyścigu proszą o wyrozumiałość i bezpieczne kibicowanie zawodnikom na trasie. Szczegółowe informacje na stronie: https://www.klasykpodkarpacki.pl/

Zdjęcie z widokiem Hali Sportowej w Gwoźnicy Górnej

Celem tego konkursu jest zaprezentowanie najciekawszych i najlepszych inwestycji budowlanych w regionie, które oddano do użytku w ciągu 5 ostatnich lat i odebrano do końca 2020 r. W konkursie mogą też brać udział obiekty i budynki zrealizowane przez wykonawcę lub inwestora mającego siedzibę na Podkarpaciu, a także projekty architektoniczne, które opracowali w ciągu 5 ostatnich lat projektanci, architekci i pracownie architektoniczne działające na terenie województwa podkarpackiego

Strona internetowa II Wyścigu w Kolarstwie Szosowym

Urząd Gminy Niebylec informuje, że w związku z organizacją i przebiegiem II Wyścigu w Kolarstwie Szosowym "KLASYK PODKARPACKI" o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego w dniu 19 lipca 2020 r. (tj. w niedzielę) w godzinach od 13:00 do godz. 15:00 zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu na drodze powiatowej w miejscowości Gwoźnica Górna oraz na odcinku drogi w kierunku przysiółka Poręby. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz zastosowanie się do poleceń służb porządkowych na trasie przebiegu wyścigu. Zapraszamy także mieszkańców do dopingowania uczestnikom wyścigu.

Orientacyjna mapa z zaznaczonym przebiegiem na terenie gminy Niebylec II Wyścigu w Kolarstwie Szosowym

Podkategorie