1. Sołectwo Niebylec – Józef Sołtys.

  2. Sołectwo Blizianka – Antoni Szostak.

  3. Sołectwo Gwoździanka – Stefan Czurczak.

  4. Sołectwo Konieczkowa – Małgorzata Szpiech.

  5. Sołectwo Gwoźnica Dolna – Witold Koza.

  6. Sołectwo Gwoźnica Górna – Piotr Kozdraś.

  7. Sołectwo Lutcza – Leszek Turoń.

  8. Sołectwo Jawornik – Adam Loch.

  9. Sołectwo Połomia – Sławomir Szczepan.

  10. Sołectwo Baryczka – Stanisław Mazur.

  11. Sołectwo Małówka – Adam Błądziński