Zdjęcie z widokiem na Urząd Gminy w Niebylcu

Urząd Gminy Niebylec informuje, że wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r. nie ulega zmianie i wynosi:

  • 20,00 zł miesięcznie od osoby za odpady zbieranie selektywnie, w przypadku nie posiadania kompostownika przydomowego,
  • 18,00 zł miesięcznie od osoby za odpady zbieranie selektywnie w przypadku posiadania kompostownika przydomowego,
  • 80,00 zł miesięcznie od osoby, stawka opłaty podwyższonej w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Odpady komunalne od mieszkańców gminy w 2022 roku odbierane będą przez firmę P.H.P.U. ZAGRODA Sp. z. o. o. ul. 1-go Maja 38b, 38-100 Strzyżów.

Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Niebylec odbywał się będzie według ustalonego harmonogramu z podziałem na miejscowości, tj.:

  • Zbiórka odpadów z terenu miejscowości: Połomia, Baryczka, Małówka, Gwoździanka, Jawornik, Niebylec.
  • Zbiórka odpadów z terenu miejscowości: Blizianka, Gwoźnica Górna, Gwoźnica Dolna, Konieczkowa, Lutcza.

Harmonogram odbioru odpadów w 2022 r. dostępny jest u sołtysów, w Urzędzie Gminy w Niebylcu oraz na stronie internetowej Gminy.

Worki na odpady komunalne oraz kody kreskowe wydawane będą przez sołtysów poszczególnych miejscowości. Terminy wydawania worków na I półrocze 2022 roku oraz kodów kreskowych na 2022 rok.

Ustala się obowiązek uiszczania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwartalnie, bez wezwania, w następujących terminach płatności:

do dnia 15 marca każdego roku za I kwartał,
do dnia 15 maja każdego roku za II kwartał,
do dnia 15 września każdego roku za III kwartał,
do dnia 15 listopada każdego roku za IV kwartał.

Grafika z widocznymi zniczami

Każdego roku na cmentarzach powstają tony śmieci. Wyrzucamy wypalone znicze, zwiędnięte wiązanki kwiatów czy stroiki wykonane z tworzyw sztucznych.

Odpadów z cmentarzy nie należy przynosić do domu, lecz należy wyrzucić je do pojemnika, który znajduje się na terenie cmentarza. Cmentarz to nieruchomość niezamieszkała i jego zarządca ma obowiązek zawrzeć umowę z firmą, która będzie odbierała odpady z tego terenu. Pojemniki powinny znajdować się w ogólnodostępnym miejscu, żeby każdy mógł z nich skorzystać.

Zarządca cmentarza nie może zmuszać mieszkańców do zabierania wypalonych zniczy czy kwiatów do domu. Niestety w ostatnim czasie dochodzą do Urzędu sygnały, że do takich sytuacji dochodzi.

Dlaczego nie powinno się zabierać odpadów cmentarnych do domu? To wpływa negatywnie na koszty. Odpady z cmentarza trafiają głównie do pojemnika na odpady zmieszane, a odbiór tej frakcji kosztuje najwięcej.

Gdy masa odpadów zmieszanych, które z naszych domów odbiera operator, będzie rosła, w konsekwencji przełoży się to negatywnie na ponoszone przez mieszkańców opłaty. Warto wiedzieć, że gdy te same odpady trafią na składowisko z kontenera na cmentarzu, ich odbiór będzie kosztował mniej!

Również na cmentarzu warto zadbać o ekologię. Zamiast tradycyjnych zniczy, które szybko się wypalają, warto kupić znicz elektryczny, który będzie świecił dłużej. Jeżeli jednak wolimy tradycyjne lampki, warto kupić solidny znicz, który będzie odporny na warunki atmosferyczne i tylko uzupełniać woskowe wkłady. Kwiaty z tworzy sztucznych warto zamienić na naturalne, które ulegną biodegradacji.