Infografika dotycząca zbiórki odpadów wielkogabarytowych o treści: Urząd Gminy Niebylec informuje, że na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, tj. meble, dywany, stoły, krzesła, zabawki dużych rozmiarów, materace, opony (z wyłączeniem opon z maszyn rolniczych), fotele, itp. Odpady wielkogabarytowe należy dostarczyć w dniu zbiórki do wyznaczonych punktów w poszczególnych miejscowościach:  06-09-2021 r. (poniedziałek) 7.00-13.00 Konieczkowa plac przy muzeum Silników Stacjonarnych  i Techniki Rolniczej, 06-09-2021 r. (poniedziałek) 7.00-13.00 Blizianka plac parkingu przy przystanku obok Remizy Strażackiej, 07-09-2021 r. (wtorek) 7.00-13.00 Gwoźnica Górna plac Kółka Rolniczego w Gwoźnicy Górnej, 07-09-2021 r. (wtorek) 7.00-13.00 Gwoźnica Dolna plac koło Domu Wiejskiego, 08-09-2021 r. (środa) 7.00-13.00 Połomia plac Kółka Rolniczego, 08-09-2021 r. (środa) 7.00-13.00 Baryczka plac koło kładki, 09-09-2021 r. (czwartek) 7.00-13.00 Lutcza plac przy byłym Kółku Rolniczym, 09-09-2021 r. (czwartek) 7.00-13.00 Jawornik plac przy Remizie Strażackiej, 10-09-2021 r. (piątek) 7.00-13.00 Gwoździanka plac koło Domu Wiejskiego, 10-09-2021 r. (piątek) 7.00-13.00 Niebylec Małówka stary plac targowy za budynkiem USC w Niebylcu  Punkty zbiórki będą monitorowane.

W dniu 6 sierpnia 2021 r. (piątek) odbędzie się 30. Rajd Rzeszowski, w związku z tym nastąpi zmiana terminu odbiorów odpadów komunalnych z dnia 6 sierpnia 2021 r.  na dzień 9 sierpnia 2021 r. (godziny poranne) dla miejscowości Gwoźnica Górna (przysiółki: Czarnatówki, Pasieki, Poręby) oraz dla miejscowości Blizianka (przysiółek Wygoda).

Urząd Gminy w Niebylcu informuje mieszkańców, że została rozpoczęta  weryfikacja danych zawartych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sprawdzeniu podlega liczba osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość.

Z wstępnych ustaleń wynika, że część mieszkańców naszej gminy uchyla się od obowiązku uiszczania opłaty za odpady komunalne, oszukując tym samym pozostałych mieszkańców gminy, którzy płacą uczciwie. Takie działanie może spowodować wzrost stawki za odpady komunalne.

Do weryfikacji danych wykorzystywana jest aplikacja udostępniona przez miasto Świdnik, która powstała w ramach  rządowego programu GovTech. System działa na zasadzie porównywania danych mieszkańców, które pochodzą z baz prowadzonych przez najróżniejsze instytucje. Aplikacja zestawia ze sobą informacje otrzymane z jednostek podległych Urzędowi, m.in. z Urzędu Stanu Cywilnego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców, których liczba osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość różni się od liczby osób zadeklarowanych w złożonej deklaracji o jak najszybsze dokonanie zmiany w złożonej deklaracji.

Jednocześnie przypominamy, iż niezłożenie poprawnej deklaracji w przypadku zmiany liczby osób, prowadzi do wydania decyzji administracyjnej, ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z naliczeniem zaległości i odsetek podatkowych.

Mieszkańcy, którzy nie wpisali do deklaracji wszystkich domowników muszą liczyć się z faktem, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Urząd może naliczyć zaległą opłatę wstecz, a ponadto mieszkaniec może zostać ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł za unikanie wypełnienia ciążącego na nim obowiązku.