Zachęcamy do zapoznania się z Koncepcją Programową (KP) budowy S19 na odc. Babica – Jawornik (dł. 11,6 km). Koncepcja została zaprezentowana podczas posiedzenia Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI), w której udział wzięli przedstawiciele GDDKiA, wykonawcy, organy administracji samorządowej i rządowej oraz instytucje zainteresowane ocenianym zadaniem inwestycyjnym, a także eksperci w zakresie osuwisk.

Logotyp Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Gmina Niebylec złożyła wniosek na dofinasowanie budowy kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Niebylcu. Została nam przyznana kwota 3 000 000 zł.

W dniu wczorajszym zostały ogłoszone wyniki naboru drugiego etapu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach kolejnej odsłony jednostki samorządu terytorialnego mogły wnioskować o środki na konkretne zadania.
Gmina Niebylec złożyła wniosek na dofinansowanie budowy kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Niebylcu. Została nam przyznana kwota 3 000 000 zł. To ogromny sukces, gdyż jest to jedno z wyższych dofinansowań w Województwie Podkarpackim. Całość inwestycji budowy i wyposażenia kompleksu szacowana jest na ok. 7 000 000 zł.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, stanowiące rządową "Tarczę dla samorządów", których przychody zostały uszczuplone przez pandemię.

Miło nam poinformować Państwa , że jest już gotowy projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany) Przedszkola i Żłobka Samorządowego w Niebylcu. Opracowania wyżej wymienionej dokumentacji podjął się zespół projektantów architektów Autorskiego Studia Architektury w Rzeszowie.  Budowa obiektu zaplanowana jest na działkach w Niebylcu pod tzw. „skałą”. Projekt zakłada jednokondygnacyjny budynek przedszkola i żłobka wraz z częścią bloku żywieniowego o powierzchni netto 1600 m². Obiekt ma być złożony z trzech brył z dwuspadowym dachem połączony płaskim łącznikiem. Trzy skrzydła budynku będą mieścić w sobie przedszkole, zaś w czwartym zaplanowano żłobek oraz blok żywieniowy.  Dodatkowo przedszkole wyposażone będzie w plac zabaw, ścieżki edukacyjne, grządki, szklarnię i boisko, a także w drogi dojazdowe, chodniki i miejsca postojowe. Nowoczesny budynek został zaprojektowany ze szczególną dbałością o komfort dzieci. Architekci mistrzowsko połączyli walory estetyczne z funkcjonalnością. Docelowo  przedszkole ma pomieścić 150 dzieci, zaś w żłobku będzie mogło przebywać 50 maluchów.  W najbliższym czasie Gmina Niebylec wystąpi do Starosty Strzyżowskiego o pozwolenie na budowę. Poczyni również starania o pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel. Wstępny kosztorys inwestycji wynosi ok. 6 000 000 zł.

Miło nam poinformować Państwa , że jest już gotowy projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany) Przedszkola i Żłobka Samorządowego w Niebylcu. Opracowania wyżej wymienionej dokumentacji podjął się zespół projektantów architektów Autorskiego Studia Architektury w Rzeszowie.

Na podstawie uprzednio zgłoszonych przez nasz Samorząd potrzeb budowy chodników na terenie Gminy Niebylec w opracowanym Planie ochrony zdrowia  i życia pieszych i rowerzystów zostały ujęte następujące zadania polegające na budowie chodników: 1)	w miejscowości Połomia, Baryczka, Małówka od km 216+750 do km 221+750, 2)	w miejscowości Jawornik od km 222+632 do km 224+700, 3)	w miejscowości Lutcza od km 228+450 do km 232+780.

Pragnę Państwa poinformować, iż wskutek podjętych przez Gminę działań Pan Mariusz Błyskal – Z-ca Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, pismem znak O.RZ.Z-2.050.101.2020.sc z dnia 07.10.2020 r., przekazał nam pomyślne informacje na temat planowych inwestycji w obrębie  drogi krajowej DK 19 na terenie Gminy Niebylec.

Na podstawie uprzednio zgłoszonych przez nasz Samorząd potrzeb budowy chodników na terenie Gminy Niebylec w opracowanym Planie ochrony zdrowia i życia pieszych i rowerzystów zostały ujęte następujące zadania polegające na budowie chodników:

1) w miejscowości Połomia, Baryczka, Małówka od km 216+750 do km 221+750,
2) w miejscowości Jawornik od km 222+632 do km 224+700,
3) w miejscowości Lutcza od km 228+450 do km 232+780.