Zdjęcie chodnika i fragmentu drogi krajowej nr 19

Na tę wiadomość czekali mieszkańcy Gminy Niebylec. Pod koniec ubiegłego roku z wielką radością przyjęliśmy informację o budowie chodników przy drodze krajowej nr 19 przebiegającej przez teren naszej gminy. Przez Ministerstwo Infrastruktury został opracowany pierwszy program dedykowany poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024. Jest to dokument określający cele i priorytety inwestycyjne, wskazujący poziom i źródło finansowania oraz określający zakres rzeczowy zadań przewidzianych do realizacji. Zakładane cele Programu będą realizowane poprzez budowę m. in. chodników, efektywne oświetlenie i doświetlenie przejść dla pieszych czy przebudowę skrzyżowań. Tym samym wnioskowane przez Wójta Gminy Niebylec Zbigniewa Koraba zadania polegające na budowie chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 19 przebiegającej przez teren Gminy Niebylec zostały uwzględnione w przedmiotowym Programie i skierowane do realizacji. Inwestycja ta składa się z 3 odcinków. Pierwszy przebiegające przez Połomię, Baryczkę i Małówkę od km 216+750 do km 221+750. Drugi w miejscowości Lutcza od km 228+450 do km 232+780. Trzeci w Jaworniku od km 222+632 do km 224+700. Zadanie to uwzględnia dodatkowo również elementy uspokojenia ruchu, budowy wysp azylu, korektę łuku poziomego. Łącznie powstanie ponad 11 km chodnika. Ponadto planowane jest również doświetlenie 7 przejść dla pieszych. Proces budowlany ma przebiegać w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. W roku 2022 planowana jest realizacja dwóch pierwszych odcinków, zaś odcinek w Jaworniku jest zaplanowany na rok 2023.

Nieocenioną rolę w realizacji tej inwestycji mają również Pan Rafał Weber Wiceminister Infrastruktury i poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch, którzy angażowali się w proces tworzenia Programu, a tym samym skierowania do budowy odcinków chodnika przebiegającego przez nasz teren. Dziękujemy im za poparcie tak dla nas ważnej sprawy.

Logo PKS Rzeszów

W wyniku współpracy PKS Rzeszów S.A. oraz Gminy Niebylec zostały uruchomione dodatkowe połączenia autobusowe na trasie Rzeszów – Gwoźnica Górna oraz Rzeszów – Lutcza.

Nowe kursy oraz trasy, zwiększona częstotliwość kursowania autobusów zarówno w dni robocze oraz weekendy.

12 par kursów w dni robocze, 4 pary kursów w soboty oraz 4 pary kursów w niedziele i święta na trasie RZESZÓW - NIEBYLEC - GWOŹNICA GÓRNA (dodatkowy kurs z Rzeszowa o godzinie 20:45 oraz z Gwoźnicy o 15:55).

Nowe szkolne połączenie relacji RZESZÓW - LUTCZA, ŁĄKI - RZESZÓW przez JAWORNIK NIEBYLECKI, PĘTLA (odjazd z Lutczy 06:05 powrót z Rzeszowa godzina 14:30) .

PKS Rzeszów zachęca również do przesyłania propozycji usprawnień w prowadzonej komunikacji - można je przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz poprzez nasz profil PKS Rzeszów na Facebooku.

2021 10 25 Polski Lad

W dniu dzisiejszym Premier RP Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki naboru wniosków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach programu Gmina Niebylec uzyskała dofinansowanie na zadanie dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Małówka. Wartość inwestycji to 12 000 000 zł, z czego 11 400 000 zł to kwota dofinansowania z programu Polski Ład, zaś 600 000 zł to wkład własny Gminy Niebylec.

Realizacja inwestycji ma na celu zwieszenie efektywności procesu oczyszczalnia ścieków poprzez zainstalowanie efektywnych urządzeń w części mechanicznej, jak i biologicznej oczyszczalni. Pozwoli to na przekształcenie osadów ściekowych w produkt przyjazny środowisku. W ramach zadania przewiduje się także m. in. zakup pojazdów, w tym WUKO, beczki asenizacyjnej i ciągnika na potrzeby transportu ścieków i osadów do oczyszczalni ścieków.

Zdjęcie z widokiem na Niebylec

Miło nam poinformować, że Gmina Niebylec otrzymała prawie 8 milionów złotych na realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej. W ostatnim czasie Rząd RP przeznaczył 4 miliardy zł na tego rodzaju inwestycje. Dodatkowe środki trafią do gminy jeszcze w tym roku. Będzie je można przeznaczyć zgodnie z potrzebami i wydać w latach 2021-2024. To kolejne środki z budżetu państwa mające na celu poprawę komfortu życia mieszkańców.

Infografika dotycząca obowiązku kładania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków od 1 lipca 2021

Od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022 roku właściciele lub zarządcy budynków zobowiązani są do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.
Ewidencję prowadzi oraz jest jej administratorem minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na właścicielach lub zarządcach wszystkich budynków – mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym jednorodzinnych, wielorodzinnych czy handlowo-usługowych.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów, ewidencja obejmie źródła ogrzewania i spalania paliw do 1 MW, które w tej chwili nie wymagają pozwoleń "emisyjnych" ani zgłoszenia w myśl przepisów Prawa ochrony środowiska. Nie ma znaczenia zatem, czy źródło ciepła i spalania paliw znajduje się w domku na działce, czy w kamienicy, w warsztacie czy szpitalu - wszystko trzeba będzie zgłosić, wybierając tylko odpowiednią formę deklaracji. Trzeba będzie zgłosić zarówno kopciuchy jak i wszystkie inne piece i kotły: gazowe, węglowe czy na pellet, piecokuchnie, kominki, pompy ciepła czy ogrzewanie z sieci. W imieniu mieszkańców domów wielorodzinnych zrobi to zarządca, o ile budynek ma jedno źródło ogrzewania i nikt sobie dodatkowo nie zamontował np. kozy czy kominka.