Zdjęcia z podpisania umowy na modernizację oczyszczalni ścieków w Małówce. W podpisaniu umowy udział wzięli: Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab, Zastępca Wójta Gminy Krzysztof Koza, Skarbnik Gminy Edward Wolanin oraz kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Sebastian Szczepaniak, zaś wykonawcę, firmę Inżynieria Rzeszów S.A., reprezentowali Grzegorz Król - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny i Stanisława Stańczyk – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

W dniu 27 września br.  w Urzędzie Gminy w Niebylcu odbyło się podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Małówka”. W podpisaniu umowy udział wzięli: Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab, Zastępca Wójta Gminy Krzysztof Koza, Skarbnik Gminy Edward Wolanin oraz kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Sebastian Szczepaniak, zaś wykonawcę, firmę Inżynieria Rzeszów S.A., reprezentowali Grzegorz Król - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny i Stanisława Stańczyk – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 12 714 510,00 zł, z czego 11 400 000 zł to kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Postała część środków finansowych pochodzi z budżetu Gminy Niebylec.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Małówce obejmie rozbudowę instalacji wod.-kan., c.o., elektrycznej, teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej i oświetlenia, wymianę reaktorów biologicznych, przebudowę drogi wraz z placem manewrowym, a także wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne oczyszczalni.

Zakres robót przewiduje w szczególności rozbudowę istniejącego budynku technicznego dla potrzeb projektowanej, nowej instalacji do mechanicznego oczyszczania ścieków i odwadniania osadów ściekowych z termobioreaktorem, zwiększenie pojemności użytkowej reaktorów biologicznych SBR 1 i SBR 2 poprzez nadbudowę (tj. podwyższenie) ścian reaktorów, adaptację budynku gospodarczego dla potrzeb instalacji stacji zlewczej osadów dowożonych, a także rozbudowę instalacji technologicznych. W ramach zadania wykonana zostanie także wymiana istniejących urządzeń na nowe, w tym wszystkich pomp, mieszadeł i rusztów napowietrzających, dmuchaw oraz zbiorczej komory osadu wraz dekanterem.

Inwestycja prowadzona będzie w formuje „zaprojektuj i wybuduj”. Na realizację tego największego w historii Gminy Niebylec zadania wykonawca ma 22 miesiące od dnia podpisania umowy, z czego 10 miesięcy na wykonanie projektu, zaś 12 miesięcy na realizację robót.

Zdjęcia z podpisania umowy na modernizację oczyszczalni ścieków w Małówce. W podpisaniu umowy udział wzięli: Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab, Zastępca Wójta Gminy Krzysztof Koza, Skarbnik Gminy Edward Wolanin oraz kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Sebastian Szczepaniak, zaś wykonawcę, firmę Inżynieria Rzeszów S.A., reprezentowali Grzegorz Król - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny i Stanisława Stańczyk – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Zdjęcia z podpisania umowy na modernizację oczyszczalni ścieków w Małówce. W podpisaniu umowy udział wzięli: Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab, Zastępca Wójta Gminy Krzysztof Koza, Skarbnik Gminy Edward Wolanin oraz kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Sebastian Szczepaniak, zaś wykonawcę, firmę Inżynieria Rzeszów S.A., reprezentowali Grzegorz Król - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny i Stanisława Stańczyk – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Zdjęcia z podpisania umowy na modernizację oczyszczalni ścieków w Małówce. W podpisaniu umowy udział wzięli: Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab, Zastępca Wójta Gminy Krzysztof Koza, Skarbnik Gminy Edward Wolanin oraz kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Sebastian Szczepaniak, zaś wykonawcę, firmę Inżynieria Rzeszów S.A., reprezentowali Grzegorz Król - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny i Stanisława Stańczyk – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Zdjęcia z podpisania umowy na modernizację oczyszczalni ścieków w Małówce. W podpisaniu umowy udział wzięli: Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab, Zastępca Wójta Gminy Krzysztof Koza, Skarbnik Gminy Edward Wolanin oraz kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Sebastian Szczepaniak, zaś wykonawcę, firmę Inżynieria Rzeszów S.A., reprezentowali Grzegorz Król - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny i Stanisława Stańczyk – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v90), quality = 90