Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie zawiadamia o planowanych zamknięciach ruchu kołowego ze względu na roboty drogowe na następujących drogach m.in. w gminie Niebylec:

 • droga powiatowa nr 1938R Połomia-Glinik Charzewski w miejscowości Glinik Charzewski od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 988 do skrzyżowania z drogami gminnymi w kierunku Żarnowej (Wielkie Pole) i Zaborowa (Sołtysie) - odcinek drogi zostanie zamknięty 20.04.2022 (środa) w godzinach od 8:00 do 18:00,
 • Infografika o treści: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie zawiadamia o planowanych zamknięciach ruchu kołowego ze względu na roboty drogowe na następujących drogach m.in. w gminie Niebylec: droga powiatowa nr 1938R Połomia-Glinik Charzewski w miejscowości Glinik Charzewski od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 988 do skrzyżowania z drogami gminnymi w kierunku Żarnowej (Wielkie Pole) i Zaborowa (Sołtysie) - odcinek drogi zostanie zamknięty 20.04.2022 (środa) w godzinach od 8:00 do 18:00,
 • droga powiatowa nr 1932R Żarnowa-Jawornik w miejscowości Jawornik od nr 175 do 187 - odcinek drogi zostanie zamknięty 21.04.2022 (czwartek) od godziny 8:00 do 16:00,
 • Infografika o treści: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie zawiadamia o planowanych zamknięciach ruchu kołowego ze względu na roboty drogowe na następujących drogach m.in. w gminie Niebylec: droga powiatowa nr 1932R Żarnowa-Jawornik w miejscowości Jawornik od nr 175 do 187 - odcinek drogi zostanie zamknięty 21.04.2022 (czwartek) od godziny 8:00 do 16:00,
 • droga powiatowa nr 1412R Lubenia-Połomia w miejscowości Połomia (Pogorzała) od numeru 505 w kierunku lasu - odcinek drogi zostanie zamknięty 21.04.2022 (czwartek) od godziny 8:00 do 16:00
 • Infografika o treści: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie zawiadamia o planowanych zamknięciach ruchu kołowego ze względu na roboty drogowe na następujących drogach m.in. w gminie Niebylec: droga powiatowa nr 1412R Lubenia-Połomia w miejscowości Połomia (Pogorzała) od numeru 505 w kierunku lasu - odcinek drogi zostanie zamknięty 21.04.2022 (czwartek) od godziny 8:00 do 16:00

 

 

 

Zdjęcie przedstawiające pojazd odśnieżający

Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Zasady prac prowadzonych przy zimowym utrzymaniu dróg oraz technologia robót na terenie gminy Niebylec określone zostały w Załączniku do Zarządzenia Nr 7/2022 Wójta Gminy Niebylec z dnia 1 lutego 2022 - Regulamin zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Niebylec, który obejmuje:

 • podział na standardy zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Niebylec,
 • metodologie utrzymania dróg,
 • organizacje pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.

Pełną treść regulaminu można pobrać z poniższego odnośnika:
Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2022 Wójta Gminy Niebylec z dnia 1 lutego 2022 - Regulamin zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Niebylec

Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne, w czasie korzystania z dróg publicznych w okresie zimowym niezbędne jest dostosowanie prędkości do panujących warunków. Niewskazane jest wyprzedzanie na drodze pracującego sprzętu odśnieżającego i usuwającego śliskość oraz niedopuszczalne jest omijanie samochodów, które zatrzymały się na drodze w oczekiwaniu na zakończenie odśnieżania bądź zwalczania śliskości.

2022 03 14 chodnik 01

Szanowni Państwo

Miło mi Państwa poinformować, iż ruszył proces inwestycyjny związany z budową chodników wzdłuż drogi krajowej nr 19 w Gminie Niebylec. W miniony piątek w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie odbyłem spotkanie z Panem Ministrem Rafałem Weberem w obecności Posła na Sejm RP Pana Kazimierza Gołojucha. Podczas omawiania Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 Pan Minister oficjalnie uzgodnił Program Inwestycji dla zadania pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na DK 19 w m. Lutcza”.
Poniżej publikuję Komunikat w tej sprawie. O następnych decyzjach Ministra Infrastruktury będę Państwa na bieżąco informował.

Z poważaniem

Zbigniew Korab
Wójt Gminy Niebylec

2022 03 14 komunikat

2022 03 14 chodnik

 

Infografika dotycząca obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków.

1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji o źródłach ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Deklarację można złożyć on-line, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem Urzędu Gminy.
Obowiązujące terminy zgłoszeń:

 • deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
 • deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.

Rodzaje deklaracji:

Dotychczas za pośrednictwem Urzędu Gminy złożono 479 deklaracji w formie papierowej. Zostało tylko 5 miesięcy!

Deklaracja do pobrania w załączniku niniejszej informacji oraz na stronie:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow