W dniu wczorajszym tj. 30 maja 2022 r. Premier RP Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki II naboru do Rządowego Programu Polski Ład Inwestycje Strategiczne. Nasza Gmina otrzymała bezzwrotne dofinansowanie dla dwóch bardzo ważnych i strategicznych inwestycji.

Infografika o treści: Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - II Edycja. Gmina Niebylec otrzymała 3325000 zł. Nazwa zadania: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Niebylec

Pierwsze zadanie o wartości 3 325 000 zł dotyczy montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Niebylec. W ramach tej inwestycji przewiduje się montaż kompletnych instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na potrzeby pokrycia zapotrzebowania własnego na energię elektryczną dla 14 budynków użyteczności publicznej Gminy Niebylec, w tym dla 10 szkół podstawowych, budynku Urzędu Gminy Niebylec, budynku Urzędu Stanu Cywilnego, budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz budynku Przedszkola Samorządowego w Niebylcu. Dodatkowo przewiduje się montaż kompletnych mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby pokrycia zapotrzebowania własnego na energię elektryczną dla 8 domów wiejskich w miejscowościach: Połomia, Baryczka, Blizianka, Lutcza, Konieczkowa, Gwoźnica Dolna, Gwoździanka i Jawornik, dla budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwoźnicy Górnej oraz dla budynku Dziecięco-Młodzieżowego Schroniska Turystycznego w Lutczy. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energii na terenie Gminy Niebylec, a tym samym na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną od dostawców zewnętrznych, znaczącemu obniżeniu kosztów jej zużycia, a pośrednio również na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych.

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - II Edycja. Gmina Niebylec otrzymała 237500 zł. Nazwa zadania: Przebudowa mostu na potoku Gwoźnica w miejscowości Baryczka

Drugie zadanie o wartości 2 375 000 zł dotyczy przebudowy mostu na potoku Gwoźnica w miejscowości Baryczka. Realizacja będzie polegać na demontażu istniejącego i budowie nowego mostu stałego na potoku. Przewidziany zakres robót w ramach zadnia obejmuje w szczególności: roboty pomiarowe, roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe oraz budowę mostu stałego, a także wykonanie dojazdów do mostu stałego. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy infrastruktury drogowej na terenie Gminy Niebylec.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji bliskich mieszkańcom, które są realizowane przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. Program wspiera zrównoważony rozwój i nowe inwestycje m.in. w drogi, transport publiczny, kanalizacje, szkoły czy boiska. Wspomaga też rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Firmy z regionu będą uczestniczyły w pracach nad wygranymi projektami, tworząc nowe miejsca pracy. Działania te poprawią warunki życia lokalnej społeczności.

Zbigniew Korab
Wójt Gminy Niebylec