Zdjecie z widokiem fragmentu mostu i rzeki w Lutczy

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, iż na stronie internetowej tutejszego Zarządu: www.pzdw.pl w zakładce aktualności zostały zamieszczone w celach informacyjnych rozwiązania projektowe opracowane w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów - Lutcza polegająca na budowie mostu w km 10+977 na rzece Stobnica wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Lutcza”.

Zachęcamy do zapoznania z dokumentacją dotyczącą planowanej inwestycji.

http://owncloud.pzdw.pl/owncloud/index.php/s/NLjwyCwmJDeDaZ4