Na podstawie art. 5 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327) Wójt Gminy Niebylec ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w okresie od 2 stycznia 2023r. do 29 grudnia 2023 r. zadania z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania, pt.:
"Dowóz i zapewnienie opieki w czasie przewozu niepełnosprawnego ucznia z terenu Gminy Niebylec do Ośrodka Rehabilitacyjno ? Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie, ul. Powstańców Śląskich 16".

Szczegółowe informacje w załącznikach:

pdfZarządzenie Wójta

pdf Ogłoszenie konkursu

pdfWzór oferty

Zdjęcie węgla

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu oraz Urząd Gminy przyjmują zgłoszenia telefoniczne od mieszkańców Gminy Niebylec na zakup węgla importowanego dla indywidualnych gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach, do dnia 25 października 2022 do godz. 13:00

Zgłoszenia można dokonać osobiście lub telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu tel. 17 277 30 46 lub w sekretariacie Urzędu Gminy Niebylec tel. 17 277 30 02.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY NIEBYLEC - informatyk.

WÓJT GMINY NIEBYLEC OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY NIEBYLEC

Wolne stanowisko urzędnicze: informatyk

W załączniku szczegółowy opis głównych zadań pracownika:
- w zakresie obsługi informatycznej,
- w zakresie realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej,

jak również:
- warunki pracy na danym stanowisku,
- wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Niebylec,
- niezbędne wymagania,
- wymagania dodatkowe,
- wymagane dokumenty,

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 13 czerwca 2022 r., na adres: Urząd Gminy Niebylec, Niebylec 170, 38-114 Niebylec w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Niebylec”. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 17 277 30 02 wew. 90 lub 17 2773990 albo pisząc pod adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. O zakwalifikowaniu do następnego etapu naboru, kandydaci zostaną powiadomieni pocztą tradycyjną, elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Niebylec w zakładce NABÓR - OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY NIEBYLEC - informatyk

Treść ogłoszenia:

pdfOGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY NIEBYLEC - informatyk.

pdfKLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH W PROCESIE NABORU dokument pdf

pdfINFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INFORMATYKA W Referacie Organizacyjno-Gospodarczym i Spraw Społecznych