Na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 40) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1385), Wójt Gminy Niebylec zawiadamia o wyłożeniu do wglądu publicznego „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Niebylec - aktualizacja na lata 2023 - 2026 z perspektywą do 2038”

Powyższy dokument wyłożony jest do wglądu w sposób zwyczajowo przyjęty w budynkach Urzędu Gminy Niebylec na okres 21 dni, ti. od 28.08.2023 r. do 18.09.2023 r.

Dokument jest również dostępny na stronie internetowej: https://bip.niebylec.pl

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Niebylec o wyłożeniu do wglądu publicznego "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Niebylec - aktualizacja na lata 2023 - 2026 z perspektywą do 2038"

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Niebylec - aktualizacja na lata 2023 - 2026 z perspektywą do 2038

Do Urzędu Gminy Niebylec wpłynęło zawiadomienie z firmy ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWY W Kielnarowej o zamknięciu drogi gminnej nr 112227 R Lutcza - Szopówka w km 0+000 - 0+560 w miejscowości Lutcza od 26 czerwca 2023 r. Zamknięcie na związek z rozpoczęciem prac remontowych na moście

Grafika o treści: ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWY KIELNAROWA 20, 36-020 TYCZYN NIP:813-02-03-148 Tel./Fax: 17 2219311,17 2299677,17 2302166 www.jar.itl.pl e-mail: biuro@jar.itl.pl WYROBY BETONIARSK1E I USŁUGI TARTACZNE Kielnarowa, dnia 26.06.2023 r. ZAWIADOMOMIENIE Gmina Niebylec 38-114 Niebylec 170 W związku z realizacją zadania pn.” REMONT DROGI GMINNEJ NR 112227 R LUTCZA - SZOPÓWKA W KM 0+000 - 0+560 W MIEJSCOWOŚCI LUTCZA” informujemy iż w dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy prace remontowe na moście w związku z czym w najbliższych dniach droga będzie nieprzejezdna

Zdjęcie ciągnika rolniczego z ładowaczem

1. Przedmiotem przetargu jest ciągnik rolniczy Massey - Ferguson 3065 o numerze rejestracyjnym RSR 9F61 oraz danych identyfikacyjnych:
1) Marka: Massey - Ferguson,
2) Model: 3065,
3) Rodzaj pojazdu: ciągnik rolniczy,
4) Rok produkcji: 1997,
5) Pojemność silnika: 3860 cm3,
6) Wskazania drogomierza : 19868 mtg
7) Masa własna: 3470 kg,
8) Maksymalna masa całkowita: 7140 kg.

2. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie sprzedającego tj. Gmina Niebylec, Niebylec 170, 38-114 Niebylec lub telefonicznie pod nr. 17 2773002 w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:00-15:00.

3. Cena wywoławcza: wynosi 14000,00 zł brutto, czternaści tysięcy zł 00/100 gr.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 r. o godzinie 11:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Niebylcu (pok. nr 11).