Logo z treścią Lokalna Grupa Działania C.K. PODKARPACIE

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację z zakresu: Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej:

- Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2024
http://ckpodkarpacie.eu/artykul/ogloszenie-o-naborze-nr-12024,329/

- Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2024
http://ckpodkarpacie.eu/artykul/ogloszenie-o-naborze-nr-22024,330/