Zdjęcie lokalu użytkowego przeznaczonego na wynajem

Lokalu użytkowy znajduje się w budynku nr 615 w miejscowości Lutcza stanowi własność Gminy Niebylec. Lokal znajduje się na terenie byłego Kółka Rolniczego w Lutczy. Lokal składa się z trzech pomieszczeń o pow. 100 m2, 50 m2 i 50 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną. Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej handlowo-usługowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Niebylec, (budynek USC), 38-114 Niebylec 183, pok. Nr 6, w poniedziałki w godz. 9.00-17.00, wtorki-piątki w godz. 7.00-15.00 lub pod numerem telefonu: 17 2773993.

Zdjęcie pawilonu handlowego przeznaczonego na wynajem

Pawilon handlowy, nietrwale związany z gruntem posadowiony jest na działce oznaczonej nr ewid. 1914 położonej w miejscowości Połomia o powierzchni użytkowej 71,78 m².
Pawilon składa się z trzech pomieszczeń: dwa pomieszczenia i pomieszczenie sanitarne. Pawilon wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną zasilaną z wodociągu i odprowadzającą ścieki do zbiornika bezodpływowego.
Posadowiony pawilon handlowy wymaga uzyskania stosownych pozwoleń wynikających
z przepisów prawa budowlanego, tj. wszelkich wymaganych prawem zezwoleń, dopuszczających budynek do użytkowania.
Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej handlowo-usługowej, po uzyskaniu wymaganych zezwoleń.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Niebylec, (budynek USC), 38-114 Niebylec 183, pok. Nr 6, w poniedziałki w godz. 9.00-17.00, wtorki-piątki w godz. 7.00-15.00 lub pod numerem telefonu: 17 2773993.

Grafika przedstawiająca syreny alarmowe

18 listopada br., w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) pk. „PATROL- 21”, zostanie przeprowadzona na terenie województwa głośna próba uruchomienia systemów alarmowych.

 W trakcie próby zostaną wyemitowane dwa sygnały alarmowe obowiązujące na obszarze kraju, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r., poz. 96):

1) godz. 1100 – akustyczny sygnał alarmowy: „ogłoszenie alarmu” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut;

2) godz. 1115 – akustyczny sygnał alarmowy: „odwołanie alarmu” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.