Urząd Gminy Niebylec informuje, że osoby które złożyły oświadczenie o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szamba) oraz przydomowej oczyszczalni ścieków nie muszą składać nowych oświadczeń.

Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy jedynie osób, które do chwili obecnej nie złożyły oświadczenia o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szamba) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Druki oświadczenia dostępne są w Urzędzie Gminy Niebylec (Referat Mienia i Ochrony Środowiska) oraz na stronie internetowej www.niebylec.com.pl w zakładce: Do pobrania - Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków.