Urząd Gminy Niebylec informuje, że od dnia 19 kwietnia 2021 r. do 17 maja 2021 r. na terenie Niebylec odbędzie się zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Za odpady budowlane uznaje się m.in.: płyty kartonowo- gipsowe, tapety, stolarkę okienną i drzwiową, odpady instalacyjne, elementy ceramiki (np. płytki, armatura ceramiczna), instalacje metalowe i PVC, styropian oraz gruz betonowy lub ceglany.

Pamiętajmy, że zbiórka organizowana jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do punktów zbiórki nie należy przywozić odpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, tj. firm budowlanych oraz odpadów pochodzących z nowo budowanych domów.

Szczegółowa informacja o terminach i miejscach przeprowadzenia zbiórki znajduje się poniżej.

UWAGA mieszkańcy sołectwa Gwoźnica Górna!!!
W tym roku ulega zmianie punkt zbiórki dla mieszkańców Gwoźnicy Górnej. Odpady należy składać w wyznaczonym terminie na placu Kółka Rolniczego w Gwoźnicy Górnej.

Urząd Gminy Niebylec informuje, że na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów poremontowych, tj. styropianu, płyt kartonowo- gipsowych, tapet, elementów ceramiki, itp. oraz stolarki okiennej. Odpady poremontowe należy umieścić w kontenerze, a stolarkę okienną złożyć obok kontenera w punktach zbiórki w poszczególnych miejscowościach: - 19-04-2021 r.(poniedziałek) 7.00-13.00 Konieczkowa plac przy Muzeum Silników Stacjonarnych i Techniki Rolniczej, - 19-04-2021 r.(poniedziałek) 7.00-13.00 Blizianka plac parkingu przy przystanku obok Remizy Strażackiej, - 21-04-2021 r. (środa) 7.00-13.00 Gwoździanka plac przy Remizie Strażackiej, - 21-04-2021 r. (środa) 7.00-13.00 7.00-13.00 Niebylec Małówka stary plac targowy za budynkiem USC w Niebylcu, - 23-04-2021 r. (piątek) 7.00-13.00 Gwoźnica Dolna plac koło domu wiejskiego, - 23-04-2021 r. (piątek) 7.00-13.00 Gwoźnica Górna plac Kółka Rolniczego w Gwoźnicy Górnej, - 28-04-2021 r. (środa) 7.00-13.00 Połomia plac Kółka Rolniczego, - 28-04-2021 r. (środa) 7.00-13.00 7.00-13.00 Baryczka plac parkingu koło kładki, - 17-05-2021 r. (poniedziałek) 7.00-13.00 Jawornik plac przy remizie strażackiej, - 17-05-2021 r. (poniedziałek) 7.00-13.00 Lutcza plac przy byłym Kółku Rolniczym

Urząd Gminy Niebylec informuje, że na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów poremontowych, tj. styropianu, płyt kartonowo- gipsowych, tapet, elementów ceramiki, itp. oraz stolarki okiennej.
Odpady poremontowe należy umieścić w kontenerze, a stolarkę okienną złożyć obok kontenera w punktach zbiórki w poszczególnych miejscowościach:
- 19-04-2021 r.(poniedziałek) 7.00-13.00 Konieczkowa plac przy Muzeum Silników Stacjonarnych i Techniki Rolniczej,
- 19-04-2021 r.(poniedziałek) 7.00-13.00 Blizianka plac parkingu przy przystanku obok Remizy Strażackiej,
- 21-04-2021 r. (środa) 7.00-13.00 Gwoździanka plac przy Remizie Strażackiej,
- 21-04-2021 r. (środa) 7.00-13.00 7.00-13.00 Niebylec Małówka stary plac targowy za budynkiem USC w Niebylcu,
- 23-04-2021 r. (piątek) 7.00-13.00 Gwoźnica Dolna plac koło domu wiejskiego,
- 23-04-2021 r. (piątek) 7.00-13.00 Gwoźnica Górna plac Kółka Rolniczego w Gwoźnicy Górnej,
- 28-04-2021 r. (środa) 7.00-13.00 Połomia plac Kółka Rolniczego,
- 28-04-2021 r. (środa) 7.00-13.00 7.00-13.00 Baryczka plac parkingu koło kładki,
- 17-05-2021 r. (poniedziałek) 7.00-13.00 Jawornik plac przy remizie strażackiej,
- 17-05-2021 r. (poniedziałek) 7.00-13.00 Lutcza plac przy byłym Kółku Rolniczym