Wójt Gminy Niebylec ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

- oznaczonej nr ewid.  nr 2213/3 o pow. 0,12 ha w Gwoźnicy Górnej (KW RZ1S/00002988/4), stanowiącej własność Gminy Niebylec,

- oznaczonej nr ewid.  nr 2213/4 o pow. 0,03 ha w Gwoźnicy Górnej (KW RZ1S/00059741/5), stanowiącej własność Gminy Niebylec,

- oznaczonej nr ewid.  nr 2213/5 o pow. 0,03 ha w Gwoźnicy Górnej (KW RZ1S/00059741/5), stanowiącej własność Gminy Niebylec.
 
Szczegółowe informacje w załącznikach
 
 
 
 

ZMIANA OGŁOSZENIA O PRZETARGU
 
Wójt Gminy Niebylec działając w oparciu o zarządzenie nr 173/2020 Wójta Gminy Niebylec z dnia 8 grudnia 2020 r.  zmieniające zarządzenie nr 130/2020 Wójta Gminy Niebylec z dnia 6 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1692 położonej w Gwoźnicy Górnej, stanowiącej własność Gminy Niebylec informuje o: zmianie terminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niebylec położonej w Gwoźnicy Górnej oznaczonej nr ewid. 1692 o pow. 0,23 ha oraz o zmianie terminu wpłaty wadium oraz zmianie nr konta bankowego do wpłaty wadium:

1. Przetarg odbędzie się w dniu 19 stycznia 2021 r. o godz. 10.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Niebylcu (pok. nr 11).

2. Wadium należy wpłacić  w pieniądzu na konto Urzędu Gminy w Niebylcu, 38-114 Niebylec 170,  nr  92 9168 1030 0260 1007 2000 0020 w BS Strzyżów O/Niebylec w nieprzekraczalnym terminie do dnia  12.01.2021 r. z podaniem przedmiotu wpłaty.

3. Pozostała treść ogłoszenia i warunki przetargu pozostają bez zmian.

Zarządzenie Nr 173/2020 Wójta Gminy Niebylecz dnia 8 grudnia 2020 r.zmieniające zarządzenie nr 130/2020 Wójta Gminy Niebylec z dnia 6 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1692 położonej w Gwoźnicy Górnej stanowiącej własność Gminy Niebylec

Wójt Gminy Niebylec ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewid. nr 1692 o pow. 0,23 ha w Gwoźnicy Górnej, objętej KW RZ1S/00035217/9, stanowiącej własność Gminy Niebylec. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu zawarte są w załącznikach.

Zarządzenie Nr 130/2020 Wójta Gminy Niebylec z dnia 6 października 2020 r.w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1692 położonej w Gwoźnicy Górnej stanowiącej własność Gminy Niebylec

Załącznik do Zarządzenia nr 130/2020 Wójta Gminy Niebylec z dnia 6 października 2020 r.

Szanowni mieszkańcy Gminy Niebylec

Informujemy, że w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej wirusem SARS-Cov-2 oraz zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno klientów, jak i pracowników, od dnia 3 listopada 2020 r. aż do odwołania Urząd Gminy Niebylec wstrzymuje bezpośrednią obsługę klientów. Wizyty osobiste w Urzędzie będą możliwe jedynie w przypadkach pilnych i niecierpiących zwłoki, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem odpowiedniego referatu.

Kontakt z Urzędem będzie możliwy drogą telefoniczną, elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub e-PUAP: /j72sg60bns/SkrytkaESP), a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Pisma, wnioski, można wrzucać również do skrzynki, która znajduje się na schodach wejściowych do Urzędu.

Numery telefonów do poszczególnych referatów Urzędu Gminy Niebylec:

1) Sekretariat: 17 277 30 02, fax. 17 277 34 54

2) Referat Finansowo-Budżetowy: 17 277 39 84 (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) lub 17 277 39 87 (podatek VAT, podatek od środków transportowych, księgowość).

3) Referat Mienia i Ochrony Środowiska: 17 277 39 92 (odpady komunalne, wycinka drzew, opłaty za ścieki i odpady komunalne) lub 17 277 39 93 (gospodarka nieruchomościami, działalność gospodarcza, najem lokali)

4) Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury: 17 277 39 96 (planowanie przestrzenne), 17 277 39 98 (zamówienia publiczne, inwestycje, drogi)

5) Referat Organizacyjno-Gospodarczy i Spraw Społecznych: 17 277 39 88 (ewidencja ludności, dowody osobiste)

6) Urząd Stanu Cywilnego: 17 277 30 80

Jednocześnie informujemy, iż wpłaty na podatek (rolny, leśny, od nieruchomości) IV ratę oraz opłaty za odpady komunalne IV ratę można uiszczać bezpośrednio na konto bankowe Urzędu Gminy :

- podatki, opłaty skarbowe, czynsze – na konto nr 71 9168 1030 0260 1007 2000 0010

- odpady komunalne – na konto nr 80 9168 1030 0260 1007 2000 0430

- wadia – na konto nr 92 9168 1030 0260 1007 2000 0020

Wnioski i formularze można pobrać na stronie internetowej niebylec.pl. w zakładce „Załatwianie spraw”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie  Placówka Terenowa w Strzyżowie informuje, że od 19 października w Oddziale Regionalnym oraz Placówkach Terenowych znajdujących się w strefie czerwonej (POWIAT STRZYŻOWSKI) nastąpi zamknięcie sali obsługi interesantów dla bezpośredniej obsługi oraz wstrzymanie badań bezpośrednich przeprowadzanych przez lekarzy rzeczoznawców Kasy oraz Komisje Lekarskie Kasy.  Dla beneficjentów przygotowano miejsce z wrzutnią na dokumenty, stanowisko z niezbędnymi drukami, wykaz numerów telefonów oraz informację na temat możliwości i sposobie załatwienia sprawy. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać telefonicznie tel. 17 276-19-38.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie  Placówka Terenowa w Strzyżowie informuje, że od 19 października w Oddziale Regionalnym oraz Placówkach Terenowych znajdujących się w strefie czerwonej (POWIAT STRZYŻOWSKI) nastąpi zamknięcie sali obsługi interesantów dla bezpośredniej obsługi oraz wstrzymanie badań bezpośrednich przeprowadzanych przez lekarzy rzeczoznawców Kasy oraz Komisje Lekarskie Kasy.

Dla beneficjentów przygotowano miejsce z wrzutnią na dokumenty, stanowisko z niezbędnymi drukami, wykaz numerów telefonów oraz informację na temat możliwości i sposobie załatwienia sprawy. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać telefonicznie tel. 17 276-19-38.