Wójt Gminy Niebylec ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Niebylec na stanowisku referenta ds. budowy, utrzymania i remontów dróg gminnych.

Szczegółowy opis stanowiska wraz z wymaganiami zawarty jest w Biuletynie Informacji Publicznej - pozycja NABÓR - Nabór na stanowisko referenta ds. budowy, utrzymania i remontów dróg gminnych. Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 17 marca 2022 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE na stanowisko referenta ds. budowy, utrzymania i remontów dróg gminnych