Informujemy, iż Urząd Gminy w Niebylcu rozpoczął akcję wydawania maseczek ochronnych otrzymanych z Agencji Rezerw Strategicznych .
Maseczki będzie można otrzymać w Urzędzie Gminy w Niebylcu, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu, Gminnej Bibliotece Publicznej w Niebylcu oraz Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Niebylcu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędów.
Ponadto dystrybucją maseczek zajmować się będą sołtysi wsi w następujących miejscach i terminach:

Infografika z terminami dystrybucji maseczek u sołtysów wsi o treści  1. Baryczka, Dom Strażaka, 14.02.2022 godz. 12:00 – 16:00 2. Gwoździanka, Pod kościołem w Gwoździance, Niedziela Po mszy św. ok. 9:40 3. Gwoźnica Górna, Dom Wiejski,	w terminie wydawania nakazów podatkowych i zbiórki podatku. 4. Lutcza, Sołtysówka, od 11.02.2022 godz. 8:00-12:00, od godz. 13:00-20:00 (w domu) 5. Połomia, Dom Strażaka, 10-12.02.2022 godz. 9:00 - 12:00

Maseczki wydawane będą do wyczerpania zapasów.