Odnośnik do Obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie dotyczący z 9 listopada 2022 r.