Po zakończonej XXXIX Sesja Rady Gminy Niebylec 15 grudnia 2017 radni, sołtysi oraz wójt gminy Niebylec Zbigniew Korab uczestniczyli w poświęceniu Posterunku Policji w Niebylcu.
W uroczystości uczestniczyli mł. insp. Henryk Moskwa - komendant wojewódzki policji w Rzeszowie, wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch, wicestarosta strzyżowski Jan Stodolak. Poświęcenia posterunku dokonał ks. Czesław Goraj – proboszcz parafii w Niebylcu, a dowódcą uroczystości był był mł. insp. Witold Urban - I zastępca komendanta powiatowego policji w Strzyżowie.

Po 5 latach w Niebylcu staraniem władz gminy Niebylec został przywrócony Posterunek Policji. 28  listopada w Pruchniku dokonano symbolicznego otwarcia nowej siedziby komisariatu policji w Pruchniku i reaktywacji posterunku w Niebylcu.

Komendant Komisariatu  Policji  w Pruchniku asp. sztab. Wojciech Mikłasz oraz kierownik Posterunku Policji w Niebylcu asp. sztab. Mariusz Florek odebrali z rąk insp. Małgorzaty Borowik symboliczne klucze do nowych obiektów.

Gmina Niebylec znalazła się w pierwszej dwudziestce na 157 przebadanych samorządów w V edycji Rankingu Gmin Podkarpacie 2016 realizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego oraz Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Gmina Niebylec zajęła w tejże edycji 14 miejsce.

Ideą Rankingu Gmin Podkarpacia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. podkarpackiego. Wyniki Rankingu oparte zostały o dane statystyki publicznej za rok 2016, zebrane i przeanalizowane przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

Miło nam zakomunikować o dużym sukcesie miejscowości Konieczkowa w konkursie Piękna Wieś Podkarpacka 2017 organizowanym cyklicznie przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. W tegorocznej edycji Konieczkowa zgłoszona do konkursu przez Referat Mienia i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Niebylcu zajęła II miejsce.