„Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile lecz po czasie jej trwania” (Robert Poulet)
Jubileusz 50-lecia pożycia związku małżeńskiego świętowały w tym roku w gminie Niebylec następujące pary:
Stanisława i Jan Bosek z Połomi
Maria i Henryk Głowaccy z Połomi
Maria i Jerzy Kobryń z Połomi
Genowefa i Tadeusz Sołtys z Połomi
Danuta i Kazimierz Drozd z Gwoźnicy Górnej
Maria i Stanisław Siuciak z Gwoźnicy Górnej
Maria i Ignacy Jarosz z Konieczkowj
Bronisława i Tadeusz Pikuła z Konieczkowj
Maria i Mieczysław Socha z Konieczkowj
Maria i Mieczysław Szaro z Konieczkowj
Bogumiła i Augustyn Kąkol z Niebylca
Jadwiga i Jan Stanisławczyk z Niebylca
Marię i Edwarda Tomoń z Lutczy
Zofie i Józefa Wojtaszek z Lutczy
Z tej okazji uroczyste spotkanie par obchodzących złote gody małżeńskie odbyło się 17 października 2017r w Domu Strażaka w Konieczkowej.

Uroczysta polowa Msza św. koncelebrowana w podziękowaniu za tegoroczne zbiory, wręczenie dożynkowego chleba władzom gminy, prezentacja wieńców dożynkowych, inscenizacja dawnej młocki i wiele innych atrakcji złożyło się na Gminne Święto Plonów w Konieczkowej.

Miło nam zakomunikować o sukcesie Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej w tegorocznej edycji Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. " NGO Wysokich Lotów". Towarzystwu decyzją zarządu Województwa Podkarpackiego z 26 września 2017 przyznano nagrodę w kategorii Kultura i tożsamość narodowa. Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego  -"NGO Wysokich Lotów" po raz drugi przyznaje się najlepszym organizacjom pozarządowym mającym siedzibę i prowadzącym działalność pożytku publicznego na terenie województwa podkarpackiego.
"Ideą konkursu jest dotarcie do małych organizacji, opierających się przede wszystkim na wolontariacie, których działania mogą być realizowane także przez podmioty pozarządowe na zasadzie "dobrych praktyk". Konkurs ma ponadto pomóc w tworzeniu pozytywnego wizerunku organizacji społecznych, podkreślić ich rolę w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz sprzyjać współpracy samorządu województwa z podmiotami trzeciego sektora na zasadach pomocniczości i partnerstwa."

Coroczne gminne uroczystości Święta Trzeciego Maja rozpoczęły się od zbiórki strażaków oraz pocztów sztandarowych szkół z terenu gminy Niebylec. Liczny udział druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Niebylec związany jest z tradycyjnym obchodzeniem przez nich święta patronalnego strażaków św. Floriana przepadającego na 4 maja. Zebrani udali się do kościoła parafialnego w Niebylcu, gdzie odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny i strażaków. Eucharystia była koncelebrowana pod przewodnictwem ks. prałata Stanisława Stęchłego oraz ks. Czesława Goraja – proboszcza miejsca i ks. Pawła Smolenia – wikariusza. Następnie uczestnicy prowadzeni przez Orkiestrę Dęta z Niebylca oraz mażoretki udali się pod pomnik św. Floriana. Złożony został tam meldunek przez druha Stanisława Daszykowskiego – Komendanta Gminnego ZOG ZOSP RP w Niebylcu, który przyjął Zbigniew Korab wójt gminy Niebylec, a następnie wygłosił okolicznościową mowę. W dalszej części delegacje składały kwiaty pod pomnikiem. Uroczystość została zakończona koncertem pieśni patriotycznej oraz występem mażoretek.