Drodzy Mieszkańcy i Przyjaciele Gminy Niebylec!  Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły, czas pełen uroku. To chwila wytchnienia, którą poświęcamy rodzinie i bliskim. Niech ten czas będzie okresem pojednania i spokoju. Niech pod połyskującą światłem choinką znajdzie się szczęście, radość, życzliwość i wzajemne zrozumienie. Nowy Rok 2022 niech przyniesie zdrowie, pomyślność i sukcesy, pogodę ducha i spełnienie wszystkich marzeń. Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia! Życzą: Wójt Gminy Zbigniew Korab, Przewodniczący Rady Gminy Witold Koza, Zastępca Wójta Krzysztof Koza

Zdjęcie uczestników Akcji sadzenia roślin miododajnych na terenie Gminy Niebylec

„Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim” to akcja, którą co roku prowadzi Samorząd Województwa Podkarpackiego. Jednym z jej celów jest wzrost pożytków dla pszczół i innych owadów zapylających. W ramach akcji sadzone są drzewa i krzewy miododajne oraz prowadzone są działania edukacyjne i informacyjne.

W tym roku do akcji przystąpiła również Gmina Niebylec. Otrzymaliśmy 30 sadzonek drzew miododajnych(15 szt. gat. lipa oraz 15 szt. gat. rubinowa akacja) i 20 sadzonek krzewów (gatunków: tamaryszek, tawuła szara i świdośliwa). W dniu dzisiejszym rośliny posadzone zostały na działce przy Młodzieżowym Schronisku Turystycznym w Lutczy (Kąty Luteckie). Organizatorem wydarzenia był Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab oraz Zastępca Wójta Gminy Niebylec Krzysztof Koza. W akcję nasadzenia drzew włączyli się uczniowie z kl. O i I Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Górnej. Krótką pogawędkę na temat pszczół, ich życia i pracy przedstawił prezes Koła Pszczelarzy w Niebylcu p. Henryk Gibała. Dzieci wzięły również udział w zabawach i konkursach zorganizowanych przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.),  Wójt Gminy Niebylec zarządza co następuje:

§ 1
1.    Ogłasza konsultacje społeczne dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Gminy Niebylec do roku 2030, trwające od 2 lipca do 13 sierpnia 2030 r.

2.    W trakcie konsultacji prosimy o wyrażenie opinii o:

1)    Diagnozie społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej Gminy Niebylec, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia,
2)    projektu wizji oraz misji Strategii,
3)    obszarach tematycznych oraz zdefiniowanych dla nich celów strategicznych i operacyjnych,
4)    zebranych, w ramach partycypacji społecznej i badań społecznych, zadań inwestycyjnych i społecznych.