Kondolencje

Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy.
Wieczność to czas, w którym Go posiadamy”
Ks. Franciszek Salezy

Najszczersze wyrazy głębokiego żalu, współczucia oraz otuchy i wsparcia
dla Pana

Krzysztofa Kozy
Zastępcy Wójta Gminy Niebylec
z powodu śmierci
MAMY
składają

Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab,
Przewodniczący Rady Gminy Witold Koza,
Radni Rady Gminy Niebylec, Sołtysi oraz Pracownicy Urzędu Gminy Niebylec

Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci!