21 lipca 2013 w miejscowości Połomia po raz szósty zorganizowane zostały Podkarpackie Dożyn­ki Malinowe pod patronatem honorowym marszałka województwa podkarpackiego. Święto organi­zowane jest przede wszystkim przez społeczność Połomi zgromadzoną wokół parafii pw Św. Miko­łaja w Połomi, Koła Gospodyń Wiejskich, Związku Emerytów i Rencistów oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

W dniu 23 czerwca 2013 r. w kościele parafialnym pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu odbył się koncert dla uczczenia 42. rocznicy śmierci ks. prałata Teofila Górnickiego, pierwszego kapłana pochodzącego z Niebylca, święconego w maju 1917 r., muzyka, historyka, ostatniego kapelana św. biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, prefekta gimnazjum i liceum w Gorlicach.

Na uroczystość, której organizatorami było Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej oraz parafia pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu złożyła się Msza św. z oprawą muzyczną ks. Teofila Górnickiego oraz koncert w wykonaniu Chóru Katedralnego im. ks. Alfreda Hoffmana z Siedlec, pod dyrekcją ks. prof. Michała Romana Szulika. Ks. Teofil Górnicki, obok wielu zalet był także kompozytorem, a w roku 1966 skomponował Mszę św. Echo wieków, którą napisał dla uczczenia tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce i II Soboru Watykańskiego.

Pierwszy weekend lipca to tradycyjnie czas na Dni Gminy Niebylec. Tegoroczna impreza, która odbyła się 6-7 lipca oferowała jak zwykle dużo rozrywki dla najmłodszych i tych starszych uczestników. Oprócz licznych atrakcji dla dzieci, dobrej muzyki do słuchania i do tańca jak również rozgrywek piłkarskich w Połomi podczas imprezy podpisana została umowa partnerska pomiędzy ukraińską gminą Lipniki a gminą Niebylec.

W dniach 1 do 14 lipca 2013 r. odbędzie się III edycja Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Niebylcu „Niebylec 2013". W tym roku nieco inna będzie jego formuła pleneru, a zmiana polegała będzie na większej aktywizacji miejscowej społeczności. W tym celu będzie szersza możliwość uczestniczenia w plenerze dzieci i młodzieży oraz artystów amatorów. Dlatego też zapraszamy do uczestnictwa w plenerze młodzież szkolną oraz wszystkich, którzy chcą malować i czują taką potrzebę.