15 sierpnia w miejscowości Konieczkowa miały miejsce tradycyjne dożynki, jednak tym razem było to święto nie tylko gminne, ale zorganizowane wspólnie z powiatem strzyżowskim. Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. odprawionej przez ks. Czesława Goraja proboszcza parafii pw Znalezienia Krzyża Św. w Niebylcu na placu Zespołu Szkół w Konieczkowej. Mszę św. uświetniła Orkiestra Dęta z Niebylca oraz parafialna schola.

 

Po zakończonej mszy odegrany został tradycyjny hejnał dożynkowy oraz głos zabrał sołtys wsi Konieczkowa Tadeusz Stanisławczyk, który powitał przybyłych gości. Następnie starostowie dożynek Zofia Dziugan oraz Stanisław Leszczak wręczyli chleb wypieczony z tegorocznych zbóż wójtowi gminy Niebylec Zbigniewowi Korabowi, staroście powiatu strzyżowskiego Robertowi Godkowi oraz wicestaroście Janowi Stodolakowi. Po okolicznościowych przemówieniach nastąpiła prezentacja wieńca dożynkowego wykonanego przez grupy wieńcowe z poszczególnych miejscowości z terenu gminy Niebylec, jak również grupę z Glinika Charzewskiego. Miało to również na celu wyłonienie wieńca reprezentującego gminę podczas Diecezjalnych Dożynek w Rzeszowie oraz wyłonienie reprezentacji powiatu na XIII Dożynkach Województwa Podkarpackiego. Komisja w składzie Halina Komórek z Wielopola Skrzyńskiego, Monika Zdunek ze Starostwa Powiatowego w Strzyżowie oraz Wiktor Bochenek z GOK Niebylec postanowili wyróżnić wieniec dziecięcy z Baryczki oraz grupę młodzieżową z Blizianki, specjalne wyróżnienie otrzymał wieniec z Jawornika, KGW Połomia oraz KGW Lutcza, Na dożynki diecezjalne wybrano wieńce grup z Gwoździanki oraz KGW z Niebylca, natomiast na dożynki wojewódzkie wieńce KGW z Konieczkowej oraz grupy emerytów z Baryczki. Po zakończonej prezentacji na scenie wystąpiły kapela Jany z Niebylca oraz Zespół Pieśni i Tańca Osławiany z Mokrego nad Sanem. Ponadto uczestnicy uroczystości mogli degustować potrawy kuchni tradycyjnej i regionalnej przygotowane przez Panie z KGW, obejrzeć pokaz garncarstwa Andrzeja Plizgi z Pogwizdowa, podziwiać rękodzieło artystyczne Klubu Zręczne Ręce, zakupić Rocznik Niebylecki na stoisku Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej oraz zasięgnąć porad na stoiskach PODR oraz KRUS. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również ekspozycja zabytkowych silników stacjonarnych używanych kiedyś m.in. w rolnictwie. Właściciel wspaniale odnowionych eksponatów Grzegorz Smela z Konieczkowej uruchamiał kolejno każdą z maszyn jak również zainteresowanym przybliżał ich historię. Również z racji miejsca tegorocznych dożynek otwarte przez cały czas było Muzeum Społeczne Gminy Niebylec usytuowane w budynku Zespołu Szkół w Konieczkowej. Tuż przed rozpoczęciem zabawy tanecznej można było obejrzeć pokaz ratownictwa drogowego w wykonaniu druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Konieczkowej. Pokaz będący symulacją działał ratowniczych podczas zdarzenia drogowego został przygotowany przez uczestników dobiegającego końcowi projektu Mobilny i wyszkolony strażak ochotnik gwarancją bezpieczeństwa współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS. Zakończeniem dożynek była zabawa taneczna z zespołem Bracia GP.