Pierwszy weekend lipca to tradycyjnie czas na Dni Gminy Niebylec. Tegoroczna impreza, która odbyła się 6-7 lipca oferowała jak zwykle dużo rozrywki dla najmłodszych i tych starszych uczestników. Oprócz licznych atrakcji dla dzieci, dobrej muzyki do słuchania i do tańca jak również rozgrywek piłkarskich w Połomi podczas imprezy podpisana została umowa partnerska pomiędzy ukraińską gminą Lipniki a gminą Niebylec.

 Pierwszy dzień święta gminy rozpoczął się o godz. 19:00 od występu zespołu Blue Box oraz artysty Mariusza Żytniewskiego. Po koncercie zespołu od godziny 22 do późnych godzin już dnia następnego uczestniczy bawili się podczas dyskoteki prowadzonej przez DJ „Duśka".

Dzień drugi rozpoczął się w Połomi od sportowej imprezy pn. „Połomski Parafialny Piknik Piłkarski", podczas której rozegrane zostały 2 mecze pomiędzy najmłodszymi piłkarzami GKS Aramix i Strug Tyczyn (rocznik 2001 oraz młodsi) oraz A-klasowego GKS Aramix Niebylec z III ligowym JKS Jarosław. W pierwszym meczu młodzi zawodnicy Aramixu odnieśli pierwsze w swojej historii zwycięstwo 6:2. W drugim można powiedzieć sentymentalnym ze względu na występ ks. Artura Grzędy meczu również zwycięzcą okazali się sportowcy z naszej gminy (2:1). W barwach JSK Jarosław wystąpił po raz kolejny ks. Artur Grzęda, dziś proboszcz parafii św. Mikołaja w Połomi, a kiedyś piłkarz JKS Jarosław. Szerzej o przebiegu pikniku można poczytać na stronie GKS Aramix Niebylec aramix.webd.pl. oraz zdjęciami dostępnymi na portalu społecznościowym www.facebook.com

W trakcie kończenia piłkarskich zmagań w Połomi na stadionie w Niebylcu trwały od godz. 15:00 zabawy dla najmłodszych prowadzone przez Renatę Kozdraś , następnie zaprezentowały się grupy i zespoły tworzące przy GOK Niebylec: grupa taneczna Promyczki, mażoretki, kapela ludowa Jany oraz Orkiestra Dęta z Niebylca. Po występach lokalnych wykonawców głos zabrał Kazimierz Ożóg profesor nauk humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, który zaprezentował I tom Rocznika Niebyleckiego 2013 wydanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej. Opracowanie to przybliża mieszkańcom wiedzę o przeszłości, a także o teraźniejszości regionu oraz stara się ocalić od zapomnienia pamięć o osobach, które przez swoją pracę, służbę i postawę wywarły na naszym środowisku niezatarty ślad. Panu profesorowi towarzyszył Antoni Chuchla prezes TMZN, obecne było również stoisko członków towarzystwa, gdzie można było nabyć nie tylko rocznik, ale również książkę Lucyny Podolskiej Parafia Połomia – przeszłość i teraźniejszość.

Podczas dni gminy rokrocznie przyznawane są nagrody honorowe wójta gminy Niebylec. W tym roku otrzymali je:

W kategorii Oświata nagrodę otrzymała pani Beata Owoc. Pani Beata od ponad 20 lat jest nauczycielem geografii. Uczy w Zespole Szkół w Lutczy i w Zespole Szkół w Gwoźnicy Górnej. Efektem jej pracy jest liczna grupa laureatów i finalistów konkursu geograficznego. Pani Beata posiada duże zaufanie i autorytet wśród grona nauczycielskiego. Ponadto cieszy się ogromną sympatią wśród uczniów. Na co dzień mieszka w Jaworniku.

W kategorii Rolnictwo nagrodę otrzymał pan Zbigniew Cynar. Pan Zbigniew prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 51 ha w Gminie Niebylec, uprawia także grunty, które położone są w Gminie Strzyżów i Krasna. Jest hodowcą blisko 200 owiec. Dodatkowo zajmuje się również działalnością handlową. Wraz z żoną Urszulą prowadzi sklep wielobranżowy. Na co dzień mieszka w Lutczy.

W kategorii Działalność społeczna, nagrodę otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich z Połomi. Jest to organizacja powstała w 1951 r. której celem jest poprawa życia mieszkańców, aktywizacja kobiet wiejskich oraz troska o kultywowanie tradycji i zwyczajów ludowych. Przewodniczącą KGW w Połomi jest pani Krystyna Noworól, w skład zarządu wchodzą panie: Maria Bosek, Lucyna Skalska, Zofia Głodowska i Izabela Dudzińska. Koło liczy 80 członkiń.

W kategorii Gospodarka, nagrodę otrzymał pan Adam Sołkowicz właściciel Firmy „Sołek". Firma została założona 2005 r. Świadczy usługi w sektorze budowniczym , jej specjalnością są kompleksowe usługi brukarskie. Z roku na rok firma dynamicznie się rozwija. Zatrudnia coraz to większą liczbę pracowników. Siedzibą firmy jest Gwoźnica Dolna.

W kategorii Bezpieczeństwo publiczne, nagrodę otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Bliziance. Organizacja założona została w 1959 r. Jest jednostką wpisująca się w system bezpieczeństwa publicznego Gminy, pełniąc jednocześnie wiele funkcji pozapożarniczych, Członkowie stowarzyszenia uczestniczą w wielu akcjach ratunkowych, szkoleniach i ćwiczeniach. Prezesem stowarzyszenia jest dh Zdzisław Zarych, a naczelnikiem dh Janusz Pietrucha.

W kategorii Służba Publiczna, nagrodę otrzymał Witold Koza , radny Rady Gminy Niebylec, wieloletni sołtys wsi Gwoźnica Dolna. Pan Witold Koza prowadzi gospodarstwo rolne. Od roku 1991 jest sołtysem wsi Gwoźnica Dolna, a od roku 1994 pełni funkcje radnego Rady Gminy. W latach 2002-2006 był Przewodniczący Rady Gminy. Pan Witold jest inicjatorem i organizatorem wielu przedsięwzięć społecznych w społeczności lokalnej.

W kategorii Kultura, nagrodzono pana Antoniego Chuchlę z Niebylca. Pan Antoni zawodowo pełni funkcję sekretarza Gminy. Od lat angażuje się w życie kulturalne Gminy Niebylec. Jest autorem wielu książek poświęconych Gminie Niebylec, jej organizacjom wydarzeniom, miejscowościom. Jest pomysłodawcą stworzenia kwartalnika „Głos Niebylca''. To z jego inicjatywy powołano do życia Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej, w którym piastuje funkcję prezesa. Pasją pana Antoniego jest historia regionu, sztuka, muzyka.

W kategorii Działalność Sportowa, nagrodzono pana Mariana Uryniaka z Niebylca. Pan Marian od 20 lat związany jest z Gminnym Klubem Sportowym „Aramix". Był jednym z jego założycieli. W latach 90 czynnie uprawiał piłkę nożną będąc czołowym zawodnikiem klubu, gdzie występował na pozycji bramkarza. W 2000 roku po zakończeniu czynnego uprawiania sportu zaangażował się w pracę na rzecz klubu poprzez pełnienie obowiązków z ogromnym zaangażowaniem i sumiennością.

Wójt przyznał jeszcze jedną nagrodę. Jest to stypendium za zdobycie Mistrzostwa Polski kadetów w piłce siatkowej, które wraz z drużyną AKS Resovia Rzeszów zdobył Dawid Jakóbski. Dawid treningi siatkówki rozpoczął z drużyną Neobus Niebylec.

Po wręczeniu nagród w obecności uczestników Dni Gminy Niebylec zostały podpisane umowy partnerskie pomiędzy ukraińską gminą Lipniki, a gminą Niebylec. Umowy podpisali wójt gminy Lipniki Eugeniusz Dorosz oraz wójt gminy Niebylec Zbigniew Korab. Sekretarz Urzędu Gminy w Niebylcu Antoni Chuchla przybliżył okoliczności podpisania umowy pomiędzy dwoma gminami. Umowa jest sformalizowaniem współpracy jaka miała miejsce już wcześniej. Okazją, która stworzyła tą współpracę był m.in. fakt przekazania samochodu strażackiego z OSP w Konieczkowej do gminy Lipniki, jak również przez OSP Niebylec częściowego wyposażenia strażackiego. W gminie tej reaktywowano straż pożarną i stworzono różne instytucje społeczne. Umowa o partnerskiej współpracy zakłada porozumienie w sferze kulturalnej, sportowej, gospodarczej, społecznej oraz wymianę młodzieży.

Około godziny 17:30 na scenie wystąpił zespół Baciary grający znane utwory w góralskim klimacie. Podczas występu zespół zgromadził rekordową liczbę słuchaczy, można zaryzykować stwierdzenie, iż stadion sportowy w Niebylcu nigdy wcześniej nie mieścił tylu osób jak to miało miejsce w chwili koncertu.

Zakończeniem tegorocznej imprezy była zabawa taneczna z zespołem Seven.