Szanowni Państwo!

Zachęcam do nabycia I tomu „Rocznika Niebyleckiego”, który ma przybliżyć mieszkańcom wiedzę o przeszłości, a także o teraźniejszości regionu oraz ocalić od zapomnienia pamięć o osobach, które przez swoją pracę, służbę i postawę wywarły na naszym środowisku niezatarty ślad.

Rocznik” pomyślany został jako wydawnictwo składające się z trzech części.
W pierwszej zamieszczone zostały artykuły o tematyce historycznej, poszerzającej wiedzę o regionie. W oddawanym do rąk Czytelników „Roczniku” zamieszczamy artykuł Z. Koraba, wójta gminy, który przedstawia charakterystykę gminy, prezentuje jej jednostki organizacyjne i podkreśla rolę wspólnot lokalnych, drugim jest mój tekst, będący rysem historycznym regionu, jego poszczególnych miejscowości i instytucji. Dwa kolejne teksty przybliżają historię dwóch tutejszych wspólnot religijnych: A. Grela pisze o dziejach parafii św. Antoniego w Gwoźnicy Górnej, a M. Pyra o historii starego kościoła w Lutczy. Z historią kościoła luteckiego koresponduje tekst H. Książka z Lutczy, który przybliża nam dwie kroniki tamtejszej szkoły z lat 1863-1938. Bardzo ciekawie zapowiadają się dwa teksty o Połomi: w pierwszym K. Grzebyk przypomina zapomnianą postać połomskiego poety H. Jacka, a G. Śnieżek pisze o twórczości Karoliny Wojnarowskiej jednej z
prekursorek polskiego pisarstwa kobiecego, córce właściciela Połomi Antoniego Rylskiego. Niezwykle interesujący jest tekst S. Jakubowskiego, zatytułowany EXODUS, czyli transatlantycka ucieczka z Galicji, który opisuje przyczyny i kierunki emigracji w latach 1868-1914, a także zamieszcza listę emigrantów z tego okresu.Ostatnim z opracowań w tej części „Rocznika” jest artykuł Piotra Szopy, ukazujący działalność tutejszego ruchu oporu.

W części drugiej zamieszczamy opisy ważnych wydarzeń, do których w I tomie zaliczyliśmy relację z obchodów 650. rocznicy założenia wsi i parafii Połomia, 500. rocznicy założenia Niebylca, 100. rocznicy założenia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Niebylcu, 20. rocznicy odrodzenia się samorządu terytorialnego w Polsce oraz relację
z poświęcenia i odsłonięcia Znaku Pamięci na grobie Jana Ziomka, obrońcy Westerplatte.

Część trzecia – to biogramy osób ważnych dla regionu. W pierwszym wydaniu „Rocznika” przedstawiamy 82 noty biograficzne. Przez ich publikację nikogo nie chcemy oceniać i wartościować, nie jest naszą intencją tworzenie listy osób zasłużonych. Naszym celem jest poznanie przeszłości regionu, a więc także historii ludzi tutaj mieszkających, ich postaw i wyborów oraz uświadomienie sobie i innym jakie wartości wnieśli oni do polskiej, a nawet światowej nauki, kultury i tradycji. Chcemy te osoby przypomnieć i wprowadzić do zbiorowej pamięci mieszkańców regionu.

Zachęcam zatem wszystkich do zainteresowania się tym wydawnictwem. Jest ono bowiem źródłem wiedzy o regionie, ale także – szczególnie dla osób starszych – sentymentalnym powrotem do młodości i lat dziecinnych, gdzie wszystko było proste, łatwe i przyjemne. Na koniec przytoczę słowa prof. Kazimierza Ożoga, językoznawcy
z Uniwersytetu Rzeszowskiego, który tak pisał o „Roczniku”:
…numer pierwszy „Rocznika Niebyleckiego” możemy traktować jako wielki tekst o charakterze urozmaiconym i tak różnorodnym, że czytelnik znajdzie tu interesujące dla siebie treści – jak silva rerum. Tematem nadrzędnym, wyznaczającym horyzont wszystkich rozważań jest ziemia niebylecka, jej historia, tradycja i ludzie, którzy zawsze są podmiotem dziejów i każdej kultury. Dobrze się stało, że Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej inicjuje całą serię takich opracowań. Są one bezcenne dla pamięci tej ziemi i jej kulturalnego rozwoju”.

Z przyjemnością zachęcam do zakupu wydawnictwa, ponieważ środki pozyskane tą drogą umożliwią wydanie tomu II i następnych. Cena 1 egz. to tylko
30 zł., a „Rocznik” nabyć można w siedzibie Towarzystwa (Gminna Biblioteka Publiczna w Niebylcu) albo w Urzędzie Gminy Niebylec – p. nr 9.

 

dr Antoni M. Chuchla

Prezes Towarzystwa Miłośników

Ziemi Niebyleckiej