Zdjęcie Żłobka Samorządowego w Niebylcu

Urząd Gminy Niebylec informuje, że ruszają wstępne zapisy do Żłobka Samorządowego w Niebylcu dzieci z terenu Gminy Niebylec. Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z tej formy opieki dla dzieci w wieku od 1 – 3 lat prosimy o wypełnienie stosownej deklaracji i złożenie jej w sekretariacie Urzędu Gminy w Niebylcu w terminie do 31 stycznia 2024r.

Żłobek rozpocznie swoją działalność w przypuszczalnym terminie 1 kwietnia 2024 r.

Złożenie deklaracji nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyjęcie i nie skutkuje umieszczeniem dziecka w placówce. Przyjęcia dzieci do Żłobka realizowane będą w terminie późniejszym na podstawie przyjętego regulaminu żłobka.

Formularz deklaracji dostępny jest na stronie internetowej niebylec.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Niebylec.

docxDEKLARACJA INTENCYJNA DOTYCZĄCA UMIESZCZENIA DZIECKA W ŻŁOBKU SAMORZĄDOWYM W NIEBYLCU

Zdjęcie laureatów konkursu plastycznego Bezpieczne wakacje 2023

W dniu 21 listopada 2023 r. w Urzędu Gminy w Niebylcu odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom konkursu plastycznego "Bezpieczne wakacje 2023". Konkurs został zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji w Strzyżowie w ramach działań z zakresu profilaktyki społecznej Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Celem konkursu jest popularyzowanie bezpiecznego zachowania, ograniczanie przestępczości i demoralizacji dzieci oraz młodzieży. Konkurs ma także edukować i uwrażliwiać na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz kształtować umiejętności i nawyki wyboru bezpiecznych zachowań przez dzieci i młodzież w codziennych sytuacjach życiowych.

Na konkurs nadesłano 220 prac w tym 41 prac z terenu Gminy Niebylec. Komisja konkursowa wybrała 9, które biorą udział w dalszym etapie konkursu, na szczeblu wojewódzkim. Przyznano również wyróżnienia. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie z terenu naszej Gminy:

  • Alan Pięciak – Szkoła Podstawowa w Połomi - 1 miejsce w kategorii wiekowej 6-9 lat
  • Zuzanna Rogoz – Szkoła Podstawowa w Połomi - 3 miejsce w kategorii wiekowej 6-9 lat
  • Justyna Wnęk - Szkoła Podstawowa nr 2 w Lutczy -1 miejsce w kategorii wiekowej 13-15 lat

Zdjęcie z serwisu społecznościowego Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej

14 czerwca 2023 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej wręczono nagrody dla najzdolniejszej młodzieży Powiatu Strzyżowskiego. Wśród nich znaleźli się również młodzi mieszkańcy z naszej Gminytj. Katarzyna Koza uczennica Szkoły Podstawowej im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej oraz Bartłomiej Pitera uczeń Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Niebylcu. Młodym uczniom serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów !!!

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

2022 09 27 pgr logotyp01

W dniu wczorajszym (26.09.2022) nastąpiło oficjalne przekazanie sprzętu komputerowego, zakupionego w ramach projektu grantowego pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR" dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

2022 09 27 pgr03

W spotkaniu w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Niebylcu udział wziął Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab oraz rodzice wraz z dziećmi, dla których sprzęt został kupiony.

Gmina Niebylec otrzymała dofinansowanie w kwocie 135 000 zł, w ramach którego zakupiono 49 laptopów i 5 komputerów wraz z oprogramowaniem. Sprzęt komputerowy został przekazany rodzicom reprezentującym dzieci i pełnoletnim uczniom na podstawie umowy darowizny.

2022 09 27 pgr logotyp02