Zdjęcie kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Niebylcu

Od 25 marca od godz. 8.00 do 9 kwietnia do godz. 16.00 trwa rekrutacja do Żłobka Samorządowego w Niebylcu.

Zainteresowani rodzice składają uzupełniony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w Przedszkolu Samorządowym w Niebylcu, Niebylec 18 (obecny budynek przedszkola).

Szczegółowe informacje w załącznikach:

pdfINFORMACJA W SPRAWIE REKRUTACJA DO ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W NIEBYLCU

pdfWNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W NIEBYLCU

pdfKLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O PRZYJĘCIE DO ŻŁOBKA ORAZ ZAWARCIEM UMOWY