Zdjęcie Żłobka Samorządowego w Niebylcu

Urząd Gminy Niebylec informuje, że ruszają wstępne zapisy do Żłobka Samorządowego w Niebylcu dzieci z terenu Gminy Niebylec. Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z tej formy opieki dla dzieci w wieku od 1 – 3 lat prosimy o wypełnienie stosownej deklaracji i złożenie jej w sekretariacie Urzędu Gminy w Niebylcu w terminie do 31 stycznia 2024r.

Żłobek rozpocznie swoją działalność w przypuszczalnym terminie 1 kwietnia 2024 r.

Złożenie deklaracji nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyjęcie i nie skutkuje umieszczeniem dziecka w placówce. Przyjęcia dzieci do Żłobka realizowane będą w terminie późniejszym na podstawie przyjętego regulaminu żłobka.

Formularz deklaracji dostępny jest na stronie internetowej niebylec.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Niebylec.

docxDEKLARACJA INTENCYJNA DOTYCZĄCA UMIESZCZENIA DZIECKA W ŻŁOBKU SAMORZĄDOWYM W NIEBYLCU