Zdjęcie jest zrzutem ekranu z wideo o tytule “Piknik ekologiczny "Z przygodą za pan brat”. Na zdjęciu widoczne są następujące elementy:  Kilka osób zgromadzonych pod zadaszeniem, różniących się wiekiem, w tym zarówno dzieci, jak i dorośli. Wokół ludzi widoczne są kolorowe dekoracje lub obiekty. Na środku znajduje się przycisk odtwarzania wskazujący, że jest to zatrzymany zrzut ekranu z wideo. Zdjęcie jest zarazem odnośnikiem do wideo na stronie http://itvpoludnie.pl/filmy/piknik-ekologiczny-z-przygoda-za-pan-brat.mp4 Atmosfera wydaje się swobodna i wspólna, sugerując spotkanie towarzyskie lub wydarzenie.