W dniu 8 kwietnia 2013 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Jest to konkurs, który w szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego kolejny wniosek Gminy Niebylec został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wniosek naszego samorządu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Niebylec" został złożony w ramach naboru ogłoszonego w 2012 r. dla działania 2.2 Infrastruktura energetyczna, Oś priorytetowa II Infrastruktura techniczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackie na lata 2007 – 2013 - projekt z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw. W wyniku przeprowadzonej procedury oceny wniosków, ww. projekt otrzymał łącznie 90,00 pkt, z czego w wyniku oceny merytorycznej 80,00 pkt i 10,00 pkt wyniku oceny strategicznej, i zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego
nr 211/4959/13 z dnia 19 lutego 2013 roku znalazł się 6 pozycji listy rankingowej wniosków wybranych do dofinansowania w zakresie termomodernizacji  (łączna ilość złożonych wniosków: 115, z czego 83 zostały wybrane do dofinansowania).

28 października 2008 r. na Hali Widowiskowo Sportowej w Niebylcu odbył się mecz piłki nożnej halowej pomiędzy drużynami nauczycieli wychowania fizycznego oraz sędziów piłkarskich z terenu naszego powiatu. Pomysł rozegrania tego typu meczu wyszedł od środowiska sędziów piłkarskich, a termin meczu zbiegł się z imprezą Podsumowania Roku Sportowego w Powiecie Strzyżowskim, która w tym roku odbyła się właśnie na niebyleckim obiekcie.

Miłość rodzi się w sercu, wyraża słowem, ale żyje czynem - te słowa patrona przyświecały niecodziennym uroczystościom w Jaworniku. 8 października miejscowa szkoła podstawowa przeżywała cztery niezwykłe wydarzenia: stulecie istnienia placówki, nadanie jej imienia Św. Józefa Sebastiana Pelczara, oddanie do użytku nowo wybudowanej hali sportowej i poświęcenie ufundowanego przez Radę Rodziców sztandaru.