Tegoroczne obchody Święta Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele parafialnym pw Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu. We mszy świętej celebrowanej przez księdza dziekana Stanisława Stęchłego udział wzięli m.in. przedstawiciele samorządu gminnego na czele z Wójtem Gminy Zbigniewem Korabem wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Danutą Lęcznar, OSP z terenu gminy Niebylec, młodzież szkolna oraz mieszkańcy gminy.

27 września br był okazją dla uczczenia kolejnego strażackiego jubileuszu. Po obchodach 60 lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Konieczkowej, następnie 50 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliziance przyszedł czas na przypomnienie również 50 letniej historii Ochotniczej Straży Pożarnej z Jawornika.

W dniu 26 sierpnia 2009 r. odbyła się dla uczczenia 500. rocznicy założenia miasta Niebylca w miejscowym Domu Kultury uroczysta sesja Rady Gminy, w której uczestniczyli zaproszeni goście z wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego Stanisławem Bajdą, wicestarostą strzyżowskim Janem Stodolakiem, sekretarzem Powiatu Jackiem Boho, komendantem PSP bryg. Bogusławem Brodą, komendantem Policji strzyżowskiej podinsp. Witoldem Wójcikiem, burmistrzem Strzyżowa Markiem Śliwińskim i przedstawicielem Wójta Gminy Wiśniowa Tadeusza Przywary, sekretarzem Gminy Jackiem Rybczykiem. W sesji - oczywiście oprócz radnych - udział wzięli również sołtysi, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz licznie mieszkańcy Niebylca i okolic.