O malowniczości i niezwykle urokliwym położeniu Gminy Niebylec można usłyszeć od nie jednej osoby. Terenami Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego zachwycało się wiele osób. W ostatnim czasie przekonali się o tym artyści malarze, którzy uczestniczyli w Międzynarodowym Plenerze Malarskim w Niebylcu zorganizowanym wspólnie przez Lokalną Grupę Działania C. K. Podkarpacie, Gminę Niebylec oraz Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie.

Dni Gminy Niebylec to cykliczna impreza organizowana w miesiącach letnich, w roku bieżącym odbyła się ona 3 i 4 lipca na stadionie sportowym w Niebylcu. Tegoroczna impreza zbiegła się z Międzynarodowym Plenerem Malarskim zorganizowanym również w Niebylcu, dzięki czemu artyści pochodzący z różnych miejsc Europy i Azji zostali zaprezentowani mieszkańcom gminy. Ze względu na niekorzystną aurę w drugim dniu, główna część obchodów Dni Gminy odbyła się w budynku hali widowiskowo sportowej mieszczącej się przy Zespole Szkół.

W dniach od 18-21 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu odbywał się "Kiermasz Świąteczny". Swoje prace przestawiali uczniowie szkół z terenu Gminy Niebylec, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich a także Związku Emerytów i Rencistów Kołowo w Połomi i Niebylcu. Prace jakie można było obejrzeć a także nabyć miały charakter świąteczny. Kiermasz obfitował w rękodzieła takie jak pisanki, malowane, skrobane czy zdobione papierem. Haftowane koszyki, serwetki. Dziergane kurczątka i kurki. Panie prezentowały również wielkanocne palmy oraz wiele innych ciekawych eksponatów.

9 mają br. w budynku wielofunkcyjnym w Niebylcu odbyła się już II Wystawa motocykli zabytkowych. Na ekspozycję składało się 27 motocykli z lat 1928 - 1980. Wśród najciekawszych wymienić należy wojskowe BMW R35, ARDIE 500, M72, DKW NZ 350/1 oraz cywilne Durkopp, Tornedo, DKW NZ 350, Simson Awo Turist, Avo Sport, IŻ 49. Na uwagę zasługiwała zebrana kolekcja polskich powojennych motocykli począwszy od Sokoła 125 i SHL M04, a skończywszy na SHL M17 Gazela.

Z okazji 500 rocznicy założenia miasta Niebylca zorganizowana została sesja naukowa pt Administracyjne, gospodarcze i kulturowe funkcje miasta w ujęciu historycznym, która odbyła się w budynku wielofunkcyjnym GOK w Niebylcu 17 października 2009. Podczas sesji można było wysłuchać referatów traktujących o historii nie tylko samej miejscowości, ale także całej gminy Niebylec. Prelegentami, którzy zaszczycili spotkanie byli naukowcy z Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Wschodnio-Europejskiej w Przemyślu oraz rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, jej słuchaczami zaś mieszkańcy Niebylca, pedagodzy, dzieci z okolicznych szkół oraz przedstawiciele instytucji samorządowych jak również posłowie na sejm RP.