15 sierpnia to w kalendarzu święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W dniu tym w polskich kościołach wierni święcą zioła oraz wieńce wyplatane z tegorocznych zbóż. Wieńce są nieodłącznym elementem święta plonów, czyli dożynek. Tegoroczne Dożynki Gminne miały miejsce w sołectwie Lutcza.

 Rozpoczęciem dożynek była msza święta w kościele parafialnym pw Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lutczy koncelebrowana przez duszpasterza rolników dekanatu czudeckiego ks. Jerzego Gajdę proboszcza parafii w Baryczce oraz ks. Jana Ochała proboszcza miejsca . Po zakończonej mszy świętej korowód wieńców dożynkowych oraz uczestników przeniósł się na stadion sportowy obok Domu Strażaka w Lutczy. Po przybyciu na miejsce odegrany został tradycyjny hejnał dożynkowy, następnie radna Rady Powiatu Strzyżowskiego Pani Zofia Dzika oraz sołtys i zarazem radny Rady Gminy Niebylec Pan Leszek Turoń powitali przybyłych gości. Kolejnym punktem uroczystości dożynkowych było wręczenie chleba przez starostów dożynek Panią Wiesławę Gosztyłę oraz Wiesława Bobka z Lutczy Wójtowi Gminy Niebylec Panu Zbigniewowi Korabowi. Wójt Gminy przyjął bochen chleba w asyście senatora Zdzisława Pupy oraz Michaiła Jaremczuka - Wójta zaprzyjaźnionej ukraińskiej gminy Wołowiec. Wszyscy wygłosili okolicznościowe mowy. Zgromadzeni na uroczystościach dożynkowych szczególnie ciepło przyjęli wygłoszone w języku ukraińskim przemówienie wójta Wołowca. Czteroosobowa delegacja z partnerskiej gminy Wołowiec biorąca udział w dożynkach zwracała uwagę elementami tradycyjnych strojów z terenów ukraińskiego Zakarpacia.

Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja tegorocznych wieńców dożynkowych. Jako pierwsze wystąpiły grupy wieńcowe z Lutczy. Przy okazji prezentacji dzieci z Zespołu Szkół w Lutczy, Szkoły Podstawowej nr 2 z Lutczy oraz schola pod kierownictwem Franciszka Stawarza wystąpiły z przygotowanym programem artystycznym. Następnie prezentowały się kolejnych grupy wieńcowe spośród, których wytypowanie zostały wieńce na konkursy wojewódzkie. Komisja konkursowa wybrała wieńce KGW Lutcza., Przedszkola Samorządowego z Niebylca, grup wieńcowych z Jawornika, Baryczki oraz Blizianki. Ponadto każda z grup otrzymała nagrodę pieniężną, a najmłodsze grupy wieńcowe otrzymały kosze ze słodyczami.

Po rozstrzygnięciu konkursu na najpiękniejszy tegoroczny wieniec uczestnicy dożynek mogli posłuchać tradycyjnych pieśni i melodii w wykonaniu kapel Jany działającej przy GOK Niebylec, Zespołu Pieśni i Tańca Rochy z Sędziszowa oraz zespołu śpiewaczego Malina. Podczas części artystycznej można było również degustować tradycyjne potrawy przygotowane przez KGW z terenu gminy Niebylec. Zakończeniem dożynek była zabawa taneczna z zespołem Alfa.

M.Lenart