Dni Gminy Niebylec to cykliczna impreza organizowana w miesiącach letnich, w roku bieżącym odbyła się ona 3 i 4 lipca na stadionie sportowym w Niebylcu. Tegoroczna impreza zbiegła się z Międzynarodowym Plenerem Malarskim zorganizowanym również w Niebylcu, dzięki czemu artyści pochodzący z różnych miejsc Europy i Azji zostali zaprezentowani mieszkańcom gminy. Ze względu na niekorzystną aurę w drugim dniu, główna część obchodów Dni Gminy odbyła się w budynku hali widowiskowo sportowej mieszczącej się przy Zespole Szkół.

 3 lipca od godziny 19:00 impreza rozpoczęła się od dyskoteki pod gwiazdami i trwała do późnych godzin nocnych. Dzień kolejny rozpoczął się o godzinie 15:00 blokiem dla dzieci, który poprowadziła Pani Renata Kozdraś z GOK Niebylec. Następnie zaprezentowały się Mażoretki Dżet, zespól tańca towarzyskiego oraz grupa Ladys działająca przy niebyleckim Gminnym Ośrodku Kultury . Wskutek nagłych opadów deszczu uczestnicy przenieśli się do hali widowiskowo sportowej w Niebylcu, gdzie odbyła się dalsza cześć obchodów.

Na hali wystąpiła Orkiestra Dęta z Niebylca pod kierownictwem kapelmistrza Janusza Raka oraz ponownie Mażoretki Dżet, którymi opiekuje się Pani Agnieszka Cynar z GOK Niebylec. Około godziny 17:30 odbyło się wręczenie honorowych nagród Wójta Gminy Niebylec. Nagrody zostały wręczone w 6 kategoriach następującym osobom: - Pani Małgorzacie Pryć - w kategorii działalność oświatowa. Pani Pryć od 30 lat pracuje jako nauczyciel biologi w Gwoźnicy Górnej, od 1984 roku pełni funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w tej miejscowości, a od 1999 Zespołu Szkół. Uczniowie Zespołu Szkół w Gwoźnicy Górnej osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, - Panu Adamowi Szurlejowi właścicielowi firmy RUR-BUD z Lutczy - w kategorii gospodarka. Firma RUR-BUD działa w branży wodnokanalizacyjnej i znana jest na terenie gminy jak i poza nią z rzetelności oraz sumienności, - Panu Mariuszowi Szurlejowi z Lutczy - w kategorii rolnictwo. Gospodarstwo Pana Mariusza obejmujące 15 ha ziemi specjalizuje się w hodowli bydła mlecznego i współpracuje z mleczarnią w Trzebownisku. Jest to jedno z bardziej nowoczesnych gospodarstw z terenu gminy Niebylec, również o stosunkowo wysokim stopniu usprzętowienia, - ks Henrykowi Mazurowi - w kategorii ochrona dziedzictwa narodowego. Ks. Henryk Mazur jest proboszczem parafii pw Podwyższenia Krzyża Św. w Bliziance. Prowadził on renowację ołtarza głównego i bocznego w kościele parafialnym w Bliziance oraz remont prospektu organowego. Ołtarz jak i organy pochodzą z XIX wiecznej cerkwi pw Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy, którą również opiekuje się ks. Mazur, - Panu Grzegorzowi Smeli - w kategorii działalność sportowa. Jest on nauczycielem wf w Zespołach Szkół w Konieczkowej i w Niebylcu, organizuje wiele imprez sportowych oraz prowadzi drużynę siatkarską Neobus Niebylec biorącą udział w rozgrywkach ligowych, - Ochotniczej Straży Pożarnej z Jawornika - w kategorii bezpieczeństwo publiczne. Jednostka została założona w 1959 roku i jako pierwsza z terenu gminy Niebylec weszła do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Nagrodę odebrali prezes Adam Loch oraz naczelnik Zbigniew Pięciak. Nagrody zostały wręczone przez Wójta Gminy Zbigniewa Koraba, Przewodniczącą Rady Gminy Danutę Lęcznar oraz sekretarza Antoniego Chuchlę. Oprócz nagród honorowych Dni Gminy Niebylec były okazją do złożenia podziękowań od przedstawicieli lokalnego samorządu strażakom działającym w Ochotniczych Strażach Pożarnych za bezinteresowna i ofiarną służbę podczas działań związanych z tegorocznymi powodziami na terenie gminy jak poza powiatem strzyżowskim. Przedstawicielom jednostek OSP zostały wręczone okolicznościowe listy oraz maskotki. Wójt Gminy podczas wręczania podkreślał wielkie oddanie strażaków z gminy Niebylec i bezinteresowność wynikającą choćby z faktu, iż nasi druhowie jako jedni z nielicznych z kraju zrzekli się wynagrodzeń za udział w akcjach ratowniczych. Tegoroczne Dni Gminy zbiegły się z Międzynarodowym Plenerem Malarskim, który rozpoczął się 1 lipca w Niebylcu, dlatego uczestnicy mieli okazję bliżej poznać międzynarodowych artystów biorących w nim udział. Prezentacji przybyłych artystów dokonał komisarz pleneru, dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie Pan Ryszard Dudek. Publiczność nagrodziła brawami artystów m.in. z Chin, Grecji,Korei Południowej, Litwy, Łotwy, Rumuni Słowacji oraz Polski. Pan Jerzy Dudek korzystając z okazji zaprosił mieszkańców Niebylca do obejrzenia wystawy poplenerowej jaka odbyła się 13 lipca. W dalszej części imprezy zaprezentował się zespół Halicz z Ropczyc oraz tegoroczna gwiazda Dni Gminy Niebylec zespół Trubadurzy. Zespół obecny na polskiej scenie muzycznej od 45 lat zaprezentował swoje najlepsze przeboje m.in.: Znamy się tylko z widzenia, Przyjedź mamo na przysięgę czy też Kasia. Po koncercie muzycy rozdawali autografy oraz podpisywali swoje płyty.

M.Lenart