Już od 10 lat początek sierpnia w kalendarzu powiatu strzyżowskiego zarezerwowany jest na Podkarpackie Prezentacje Agromania, czyli Święto Powiatu Strzyżowskiego. W tym roku dla samorządu powiatowego impreza ta miała charakter szczególny ze względu na poświęcenie sztandaru Powiatu ufundowanego przez Radę Powiatu Strzyżowskiego z okazji 10-lecia istnienia. X edycja Podkarpackich Prezentacji Agromania odbwająca się 8 sierpnia br. była również wyjątkowa dla gminy Niebylec.

 

Oprócz atrakcji kulturalnych jakie mają miejsce podczas Święta Powiatu również stałym elementem imprezy jest wręczanie Honorowych Nagród Zarządu Powiatu Strzyżowskiego przyznawanych rokrocznie w 8 kategoriach: gospodarka i usługi; kultura, sztuka, oświata, ochrona dziedzictwa narodowego; sport, turystyka i rekreacja; pomoc rodzinie, opieka społeczna i pomoc osobom niepełnosprawnym; rolnictwo, agroturystyka i ekologia; najlepszy produkt powiatu; przyjaciel powiatu i osobowość. Zarząd Powiatu dziękuje w ten sposób osobom, przedsiębiorstwom oraz instytucjom za szczególny wkład w rozwój i wzbogacenie lokalnej powiatowej społeczności. W tym roku wśród nagrodzonych znalazła spora grupa osób z terenu gminy Niebylec. Mieszkańcy gminy zostali nagrodzenie m.in. w następujących kategoriach: - Kultura, sztuka, oświata, ochrona dziedzictwa narodowego - wyróżniony został Antoni Chuchla za zasługi związane z utrwalaniem i upowszechnianiem wiedzy o przeszłości regionu. Jest on autorem wielu prac o charakterze naukowym mających również charakter kulturotwórczy, m.in. publikacji Niebylec wczoraj i dziś, Z dziejów parafii Niebylec, Zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu oraz redaktorem wydawnictwa Rola miasta w środowisku wiejskim - przyczynek do dziejów Niebylca. Ponadto jako pasjonat przeszłości swojej Małej Ojczyzny podejmuje różnorodne przedsięwzięcia popularyzujące wiedzę o historii okolic gminy Niebylec, -Sport, turystyka i rekreacja nagrodę otrzymał Franciszek Stawarz nauczyciel Zespołu Szkół w Lutczy i Gwoźnicy Górnej. Jest on wiceprezesem Polskiego Związku Bilarda i przewodniczący Komisji Karambolu w Polsce. Bilard jest dyscypliną, którą pan Franciszek w sposób szczególny promuje i zaszczepia młodym zawodnikom. Z jego inicjatywy od 2003 r. w Gwoźnicy Górnej są organizowane Mistrzostwa Polski w Karambolu - odmianie bilarda, w której gra się 3 bilami. Zawodnicy pana Franciszka są w krajowej czołówce, - Rolnictwo, Agroturystyka i Ekologia - nagrodzeni został m.in. Zbigniew Cynar z Lutczy - od 2001 r. prowadzi sześćdziesięciohektarowe gospodarstwo rodzinne, specjalizujące się w hodowli owiec. Przeciętnie hodowla obejmuje 120 matek i 120 jagniąt, w gospodarstwie prowadzony jest tradycyjny wypas, z tradycyjną bacówką. Pan Zbigniew wytwarza różne produkty z mleka owczego, - w tej samej kategorii nagrodzony został również Polski Związkek Emerytów i Rencistów - Koło w Połomi - działa od 2006 r., zrzesza ok. 50 osób. Członkowie koła angażują się w wiele przedsięwzięcia kulturalne na terenie swojej gminy, często są obecni na przeglądach i uroczystościach powiatowych, reprezentują gminę Niebylec na konkursach wojewódzkich, gdzie zdobywają wiele nagród i wyróżnień. Na szczególne docenienie zasługuje troska Koła o zachowanie rodzimych tradycji, w tym również tradycji kulinarnych. Dzięki ich zaangażowaniu młode pokolenie ma szansę poznać powoli zapominane miejscowe zwyczaje, - w kategorii Osobowość nagrodzony został prezes koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Niebylcu Pan Ludwik Kozimor. Urodził się 23 listopada 1922 r. w Sienkiewiczówce k. Tarnopola, żołnierz AK. Wiosną 1942 r. pan Ludwik przyjechał do Gwoźnicy Górnej, gdzie został zaprzysiężony w szeregi Armii Krajowej przez dowódcę plutonu AK z Konieczkowej Stanisława Batora ps. "Biały". Obrał sobie pseudonim "Wołyniak", był żołnierzem w drugiej drużynie tego plutonu. W roku 2003 został awansowany na stopień porucznika. Podczas Agromani Zarząd Powiatu podziękował również Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu powiatu za działania ratownicze podczas tegorocznych powodzi. Wyrazem wdzięczności były komplety mundurów strażackich, z których jeden zostął przekazany na ręce członków Zarządu Gminnego ZOSP RP w Niebylcu druhów Adama Błądzińskiego oraz Stanisława Daszykowskiego.

Obecność gminy Niebylec na Podkarpackich Prezentacjach Agromiania zaakcentowana została nie tylko przez nagrodzonych przez Zarząd Powiatu, ale również przez występ niebyleckich Mażoretek oraz połączonych orkiestr dętych z Niebylca oraz Frysztaka. Wspólnym mianownikiem obu wymienionych orkiestr jest kapelmistrz Janusz Rak pod którego kierownictwem muzycy z Frysztaka i Niebylca występują. Orkiestry oraz mażoretki uświetnili przejście pocztu sztandarowego powiatu strzyżowskiego najpierw spod budynku Starostwa Powiatowego do kościoła farnego w Strzyżowie, a następnie na stadion sportowy. Następnie orkiestra brała udział w ceremonii przekazania sztandaru powiatu strzyżowskiego. W uroczystościach poświęceniu sztandaru na zaproszenie Starosty Strzyżowskiego Roberta Godka uczestniczył również Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab.

Podkarpackie Prezentacje Agromania w Strzyżowie jak sama nazwa wskazuje to również okazja do zaprezentowania się wystawców z branż rolniczych, firm oraz osób i instytucji związanych z kulturą. Wśród tegorocznych wystawców również zorganizowane zostało stoisko z ofertą Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylec oraz rękodziełem Koła Gospodyń Wiejskich z Konieczkowej.

Na podstawie info ze strony www.strzyzow.com.pl M.Lenart Zdjecia D . Lubojemskiego z Agromanii można obejrzeć na stronie picasaweb.google.pl/115123132364375349330 Poniżej krótki film z przemarszu Mażoretek oraz orkistr dętych z Niebylca i Frysztaka