W roku 2013 realizowany jest w gminie projekt edukacyjny Stowarzyszenia „EKOSKOP" z Rzeszowa którego celem jest podniesienie świadomości mieszkańców dotyczącej obowiązku selektywnej zbiórki odpadów pn. „EkoNauci Małych Gmin". Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Związkiem Międzygminnym „Wisłok".

 

W projekcie biorą udział Zespół Szkół w Gwoźnicy Górnej oraz Zespół Szkół w Niebylcu. W ramach działań projektowych trenerzy Stowarzyszenia „EKOSKOP" prowadzą w szkołach warsztaty edukacyjne i we współpracy ze szkolnymi koordynatami projektu organizują interesującą imprezę pn. "Olimpiada EkoNautów". Dodatkowo wszystkie chętne szkoły biorą udział w konkursie, w którym nagrodami są przyrodnicze wyprawy edukacyjne.

W ramach projektu nauczyciele z wszystkich placówek oświatowych z ternu gminy mogli także wziąć udział w warsztatach z zakresu metod edukacji ekologicznej pn. „Jak aktywizować społeczność szkolną wokół problemów segregacji odpadów", które odbyły się w budynku Urzędu Gminy w Niebylcu.

Projekt „EkoNauci Małych Gmin" finansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.ekoskop.rzeszow.pl w zakładce EkoNauci Małych Gmin.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego działania na rzecz środowiska!