W załączeniu wzory:

- Wniosku o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków,

- WNIOSKU O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO GMINNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ /O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO /ISTNIEJĄCEGO/PROJEKTOWANEGO DO GMINNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ,

- WNIOSEK O UZGODNIENIE PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek_umowa_odprowadzanie_sciekow.pdf)Wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków[ ]
Pobierz plik (wniosek_uzgodnienie_projektu_przylacza.pdf)WNIOSEK O UZGODNIENIE PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ[WNIOSEK O UZGODNIENIE PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ]
Pobierz plik (wniosek_wydanie_warunkow_technicznych_kanalizacja.pdf)WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO GMINNEJ SIECI KANALIZACY[WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO GMINNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ /O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO /ISTNIEJĄCEGO/PROJEKTOWANEGO DO GMINNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ.]