Druki związane z podatkami lokalnymi zostały udostępnione w formacie pdf oraz doc. Format doc można otworzyć np. przy pomocy darmowego oprogramowania LibreOffice (pl.libreoffice.org)

Załączniki:
Pobierz plik (uchwala_42-302-2022.pdf)UCHWAŁA NR XLII/302/2022 RADY GMINY NIEBYLEC z dnia 16 września 2022 r. zmieniaj[UCHWAŁA NR XLII/302/2022 RADY GMINY NIEBYLEC z dnia 16 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości]
Pobierz plik (de minimis w rolnictwie rybolostwie1.pdf)Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc[Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie]
Pobierz plik (de minimis w rolnictwie rybolostwie.pdf)OŚWIADCZENIE pomoc de minimis[pdf]
Pobierz plik (Wniosek o zastosowanie zwolnienia i ulgi w podatku_rolnym-1.pdf)Wniosek udzielenie ulgi z tytułu nabycia gruntów[pdf]
Pobierz plik (DR-1_2019.pdf)DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (obowiązuje od 1 lipca 2019)[wraz z załącznikiem ZDR-1 DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU]
Pobierz plik (DL-1_2019.pdf)DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (obowiązuje od 1 lipca 2019)[wraz z załącznikiem ZDL-1 DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU]
Pobierz plik (DN-1_2019.pdf)DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (obowiązuje od 1 lipca 2019)[wraz z załącznikiem ZDN-1 DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU]
Pobierz plik (IN-1_2019.pdf)IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH (obowiązuje od 1 lipc[wraz z załącznikami ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3]
Pobierz plik (IR-1_2019.pdf)IR-1 INFORMACJA O GRUNTACH (obowiązuje od 1 lipca 2019)[wraz z załącznikami ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3]]
Pobierz plik (IL-1_2019.pdf)IL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (obowiązuje od 1 lipca 2019)[wraz z załącznikami ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3]
Pobierz plik (1819032_wniosek_posiadanie_gospodarstwa.pdf)Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku posiadania/posiadaniu gospodarstwa[pdf]
Pobierz plik (DL-1 -2016.doc)Deklaracja na podatek leśny - doc[DL-1.doc]
Pobierz plik (DL-1 -2016.pdf)Deklaracja na podatek leśny - pdf[DL-1.pdf]
Pobierz plik (DN-1-2016.doc)DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - doc[DN-1.doc]
Pobierz plik (DN-1-2016.pdf)DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI[DN–1.pdf]
Pobierz plik (DR-1-2016.doc)DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY[DR-1.doc]
Pobierz plik (DR-1-2016.pdf)DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY[DR-1.pdf]
Pobierz plik (IL-1-2016.doc)INFORMACJA O LASACH[IL-1.doc]
Pobierz plik (IL-1-2016.pdf)INFORMACJA O LASACH[IL-1.pdf]
Pobierz plik (IN-1-2016.doc)INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH[IN-1.doc]
Pobierz plik (IN-1-2016.pdf)IN –1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH[IN-1.pdf]
Pobierz plik (IR-2016.doc)INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO[IR-1.doc]
Pobierz plik (IR-2016.pdf)INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO[IR-1.pdf]